"อีไอยู" เผย กรุงเทพมีพื้นที่สีเขียวน้อย

"อีไอยู" เผย กรุงเทพมีพื้นที่สีเขียวน้อย

"อีไอยู" เผย กรุงเทพมีพื้นที่สีเขียวน้อย

รูปข่าว : "อีไอยู" เผย กรุงเทพมีพื้นที่สีเขียวน้อย

กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวสำหรับ พักผ่อนและออกกำลังกายได้อยู่หลายที่ แต่ผลการศึกษาพื้นที่สีเขียวในเมืองทวีปเอเชีย พบว่า กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวเฉลี่ยต่อคนน้อย

การศึกษาดัชนีวัดความเป็นเมืองสีเขียวในทวีปเอเชีย ที่หน่วยข่าวกรองเศรษฐศาสตร์ หรือ EIU เป็นผู้จัดทำขึ้นเมื่อปี 2554 ระบุว่า กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่สีเขียวเฉลี่ยคนละ 3.3 ตารางเมตร กว้างกว่าเรากางแขนแล้วหมุนตัวไม่มาก แต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ค่าเฉลี่ยครับ

 

 
ส่วนประเทศสิงค์โปรมีพื้นที่สีเขียวสูงสุด 66 ตารางเมตรต่อคน องค์การอนามัยโลกมีเกณฑ์ด้านพื้นที่สีเขียวว่า ในแต่ละเมืองควรมีพื้นที่สีเขียวอย่างน้อย 9 ตารางเมตรต่อคน
 
 

 
ผู้อำนวยการสำนักรณรงค์สื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ บอกว่า ผลของการขาดพื้นที่สีเขียว ก็คือ การเกิดวิกฤตด้านสุขภาพ เพราะขาดพื้นที่ในการทำกิจกรรม นำไปสู่การเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ สำหรับการแก้ไขปัญหา คือ การสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเอง เช่น เดินจากบ้านไปยังที่ต่างๆ


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน