ก.ศึกษาฯ เตรียมยุบโรงเรียนขนาดเล็ก

ก.ศึกษาฯ เตรียมยุบโรงเรียนขนาดเล็ก

ก.ศึกษาฯ เตรียมยุบโรงเรียนขนาดเล็ก

รูปข่าว : ก.ศึกษาฯ เตรียมยุบโรงเรียนขนาดเล็ก

ก.ศึกษาฯ เตรียมยุบโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า 60 คน เกือบ 6,000 โรงเรียน ที่เข้าข่ายจะถูกยุบรวมทันที จากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่สั่งยุบ และควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่การเรียนการสอนไร้คุณภาพ ส่วนโรงเรียนเดิมที่ยังอยู่ให้ปรับรูปแบบบริหารงานใหม่ พร้อมแนะนำผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศให้ทำความเข้าใจกับชุมชนถึงเหตุผล เพื่อลดการต่อต้าน

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้นโยบายกับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กว่า โรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในข่ายไม่จำเป็น และให้ยุบรวม คือโรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยมาก ด้อยคุณภาพ และมีโรงเรียนใกล้เคียงที่มีคุณภาพพร้อมรองรับ โดยขอให้ชี้แจงเหตุผล และทำความเข้าใจกับชุมชน เพื่อลดการต่อต้าน เนื่องจากรัฐบาลไม่มีกำลัง และงบประมาณมากพอที่จะพัฒนาดูแลทุกโรงเรียนได้เท่าเทียมกัน

นายพงศ์เทพ กล่าวอีกว่า การยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กไม่ส่งผลกระทบต่อนักเรียน เพราะ สพฐ.จัดระบบรับ - ส่งนักเรียนไว้รองรับแล้ว โดยเตรียมงบประมาณจัดซื้อรถตู้รับ - ส่งนักเรียน 1,000 คัน แต่ในบางพื้นที่อาจให้เอกชนเข้าประมูลรับไปบริหารจัดการแทน ซึ่งจะช่วยประหยัดงบประมาณรัฐได้มาก หรือในกรณีที่เด็กย้ายไปโรงเรียนใหม่ ซึ่งอยู่ไม่ไกลมากอาจจะจัดงบประมาณจัดซื้อจักรยานให้เด็กส่วนโรงเรียนขนาดเล็กที่ยังคงอยู่จะต้องจัดการบริหารใหม่ ใช้วิธีรวมกลุ่มจัดการเรียนการสอน ใช้ครู และทรัพยากรของแต่ละโรงเรียนร่วมกัน เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพขึ้น

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า ตลอด 10 ปี ที่ผ่านมา สพฐ.ทยอยยุบ และควบรวมโรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า 60 คน แล้วกว่า 1,000 โรงเรียน และการยุบควบรวมก็ต้องทำประชาพิจารณ์กับคนในชุมชนด้วย

ปัจจุบัน โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า 120 คน มีทั้งหมด 14,816 โรงเรียน, น้อยกว่า 60 คน มี 5,962 โรงเรียน ซึ่งแบ่งเป็นโรงเรียนขนาดไม่เกิน 20 คน 709 โรงเรียน, นักเรียนไม่เกิน 21-40 คน 2,090 โรงเรียน และนักเรียนไม่เกิน 41-60 คน 3,163 โรงเรียน


กลับขึ้นด้านบน