"ผู้ว่าแบงค์ชาติ" เตือนรัฐฯรอบคอบกู้เงิน 2 ล้านล้าน ชี้ควรทำให้เกิดความคุ้มค่า

"ผู้ว่าแบงค์ชาติ" เตือนรัฐฯรอบคอบกู้เงิน 2 ล้านล้าน ชี้ควรทำให้เกิดความคุ้มค่า

"ผู้ว่าแบงค์ชาติ" เตือนรัฐฯรอบคอบกู้เงิน 2 ล้านล้าน ชี้ควรทำให้เกิดความคุ้มค่า

รูปข่าว : "ผู้ว่าแบงค์ชาติ" เตือนรัฐฯรอบคอบกู้เงิน 2 ล้านล้าน ชี้ควรทำให้เกิดความคุ้มค่า

ผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยชี้แจงความขัดแย้งกับกระทรวงการคลังที่เป็นกระแสในขณะนี้ว่า เป็นเพียงปัญหามุมมองการดูแลเศรษฐกิจต่างกัน พร้อมเตือนรัฐบาลในการกู้เงินลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท ว่า ควรให้ความสำคัญกับคุณภาพ และความคุ้มค่าของโครงการมากกว่ามุ่งเน้นการกู้เงินและใช้เงินทุนสำรองของประเทศ

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ แบงก์ชาติ เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง มูลค่า 2 ล้านล้านบาท ต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น

 
นายประสารระบุว่า จากภาวะเศรษฐกิจโลกผันผวน แบงก์ชาติจึงต้องระมัดระวังการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ และการเงินของประเทศ หากรัฐบาลลงทุนโครงการที่มีคุณภาพ จะช่วยเพิ่มศักยภาพ และส่งเสริมเศรษฐกิจ แต่หากไม่สามารถควบคุมความคุ้มค่า ก็จะส่งผลเสียและอาจก่อหนี้สาธารณะ ซึ่งรัฐบาลควรลดรายจ่ายประจำบางส่วน เพื่อเพิ่มความสมดุลทางเศรษฐกิจ
 
พร้อมระบุว่า การที่กระทรวงการคลังต้องการใช้เงินทุนสำรองของแบงก์ชาติ และกู้เงินในประเทศ เนื่องจากเห็นว่า สภาพคล่องสูง ต้นทุนทางการเงินอาจสูงกว่ากู้เงินจากต่างประเทศ เนื่องจากพันธบัตรในประเทศอายุ 48 ปี ให้ผลตอบแทน เฉลี่ยร้อยละ 4.27 ซึ่งอัตรานี้สอดคล้องการกู้เงินลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระยะยาว ทำให้แบงก์ชาติต้องรักษาวินัยการเงิน
 
ส่วนความขัดแย้งระหว่างแบงก์ชาติ และกระทรวงการคลัง นายประสารระบุว่า ภาพรวมของการบริหารเศรษฐกิจทั้ง 2 ฝ่ายเห็นตรงกัน แต่อาจมีมุมมอง และการให้น้ำหนักต่างกัน พร้อมยืนยันว่า แม้แบงก์ชาติจะไม่ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง ก็จะไม่กระทบเป้าหมายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล


กลับขึ้นด้านบน