องค์การอนามัยโลกสำรวจพบอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ไทยพุ่งเป็นอันดับ 3 ของโลก

องค์การอนามัยโลกสำรวจพบอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ไทยพุ่งเป็นอันดับ 3 ของโลก

องค์การอนามัยโลกสำรวจพบอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ไทยพุ่งเป็นอันดับ 3 ของโลก

รูปข่าว : องค์การอนามัยโลกสำรวจพบอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ไทยพุ่งเป็นอันดับ 3 ของโลก

องค์การอนามัยโลกสำรวจพบอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ไทยพุ่งเป็นอันดับ 3 ของโลก รายงานความปลอดภัยทางถนนขององค์การอนามัยโลก ปี 2556 ของ พบว่า อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของไทย พุ่งสูงขึ้นเป็นอันดับที่ 3 ของโลก รองจากเกาะนีอูเอ และสาธารณรัฐโดมินิกัน

รายงานความปลอดภัยทางถนนของโลกปี 2556 พบว่า การบาดเจ็บจากอบุัติเหตุทางถนน เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 8 ของโลก ส่วนใหญ่เกิดกับเด็ก และเยาวชนอายุระหว่าง 15-29 ปี ซึ่งหากแต่ละประเทศทั่วโลกยังไม่ดำเนินการจัดการเรื่องความปลอดภัยทางถนน คาดว่าจะมีเด็กและเยาวชน เสียชีวิตจากอบุัติเหตุทางถนน จะขยับขึ้นมาเป็นอันดับ 5 ของโลก ภายในปี 2573

ขณะที่อัตราส่วนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากร 100,000 คนพบว่า ประเทศไทยอยู่อันดับ 3 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

องค์การอนามัยโลก คาดการณ์จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดในประเทศไทย ในปี 2554 อยู่ที่ 26,312 คน ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วงในการบังคับใช้กฎหมายภายในประเทศ


กลับขึ้นด้านบน