เร่งแก้วิกฤตน้ำเสียอ่างเก็บน้ำเขาเต่า จ.ประจวบคีรีขันธ์

เร่งแก้วิกฤตน้ำเสียอ่างเก็บน้ำเขาเต่า จ.ประจวบคีรีขันธ์

เร่งแก้วิกฤตน้ำเสียอ่างเก็บน้ำเขาเต่า จ.ประจวบคีรีขันธ์

รูปข่าว : เร่งแก้วิกฤตน้ำเสียอ่างเก็บน้ำเขาเต่า จ.ประจวบคีรีขันธ์

เร่งแก้วิกฤตน้ำเสียอ่างเก็บน้ำเขาเต่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ วิกฤตน้ำเสียภายในอ่างเก็บน้ำเขาเต่า โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้ทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และกรมชลประทานต้องเร่งตรวจสอบและจัดทำแผนเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

การติดตั้งเครื่องเติมอากาศเพิ่มออกซิเจน และปล่อยสารอีเอ็ม เป็น 1 ในมาตรการบรรเทาปัญหาน้ำเสีย ภายในอ่างเก็บน้ำเขาเต่า โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังพบว่า คุณภาพน้ำอยู่ในขั้นวิกฤตมากว่า 3 ปี

 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักชลประทานที่ 14 และ พล.อ.นพดล วรรธโนทัย ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ สำนักราชเลขาธิการ ได้ร่วมวางแนวทางแก้ปัญหาด้วยการควบคุมปัจจัยที่ทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย ซึ่งพบว่ามาจาก การเติบโตของชุมชนโดยเฉพาะโครงการบ้านจัดสรรรอบอ่างเก็บน้ำฯ ปล่อยน้ำเสียลงไปและปริมาณน้ำที่เหลือน้อย ประกอบกับไม่เคยมีการขุดลอกมานานนับสิบปี
 
ด้วยเหตุนี้จึงต้องแก้ปัญหาด้วยการปิดท่อระบายน้ำที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ เชื่อมต่อท่อออกไปเส้นทางอื่น พร้อมทำระบบบำบัดน้ำเสีย ก่อนปล่อยลงทะเล จากนั้นจะใช้น้ำดีไล่น้ำเสีย โดยเชื่อมท่อรับน้ำดีจากเขื่อนปราณบุรีเข้ามาเติมในอ่างเก็บน้ำ พร้อมขุดลอกเศษวัชพืช และควบคุมการรุกล้ำพื้นที่ขอบอ่าง และการเลี้ยงปลาในกระชัง


กลับขึ้นด้านบน