ภัยแล้งกระทบหนักฝายยโสธร-พนมไพร จ.ยโสธร เหลือปริมาณน้ำร้อยละ 1

ภัยแล้งกระทบหนักฝายยโสธร-พนมไพร จ.ยโสธร เหลือปริมาณน้ำร้อยละ 1

ภัยแล้งกระทบหนักฝายยโสธร-พนมไพร จ.ยโสธร เหลือปริมาณน้ำร้อยละ 1

รูปข่าว : ภัยแล้งกระทบหนักฝายยโสธร-พนมไพร จ.ยโสธร เหลือปริมาณน้ำร้อยละ 1

ภัยแล้งกระทบหนักฝายยโสธร-พนมไพร จ.ยโสธร เหลือปริมาณน้ำร้อยละ 1 หลายพื้นที่ในภาคอีสานยังคงประสบภัยแล้งต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่จังหวัดยโสธร พบว่า ฝายยโสธร-พนมไพร เหลือปริมาณกักเก็บน้ำเพียงร้อยละ 1 ของความจุอ่าง ซึ่งกำลังส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้ทำประมงพื้นบ้าน

ปริมาณน้ำในลำน้ำชี บริเวณฝายยโสธร-พนมไพร ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร หลายจุดพบว่ามีสภาพแห้งขอด ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณกักเก็บเหลือเพียง 180,000 ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 1 ของความจุอ่าง เจ้าหน้าที่ต้องปิดประตูระบายน้ำทั้ง 8 บาน เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาในเขตอำเภอเมือง นอกจากนั้นยังส่งผลชาวประมงพื้นบ้าน ต้องหันไปประกอบอาชีพอื่นแทน

 
ส่วนที่จังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้านิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร หลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน สถานีสูบน้ำแห่งนี้ซึ่งสร้างมา 11 ปี ด้วยงบประมาณเกือบ 90 ล้านบาท แต่ไม่สามารถผันน้ำไปใช้ในการเกษตร ในพื้นที่เป้าหมาย 12 หมู่บ้านได้ สาเหตุเนื่องจากเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 2 ใน 3 เครื่องชำรุด
 
โดยคณะกรรมาธิการ จะเสนอให้กรมชลประทานจัดสรรงบประมาณ 3,000,000 บาท ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่


กลับขึ้นด้านบน