เลขา อย. ยืนยันไม่พบวัตถุดิบผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่หมดอายุ

เลขา อย. ยืนยันไม่พบวัตถุดิบผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่หมดอายุ

เลขา อย. ยืนยันไม่พบวัตถุดิบผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่หมดอายุ

รูปข่าว : เลขา อย. ยืนยันไม่พบวัตถุดิบผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่หมดอายุ

เลขา อย. ยืนยันไม่พบวัตถุดิบผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่หมดอายุ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยายืนยันไม่พบวัตถุดิบผลิตยาโอเซลทามิเวียร์ ขององค์การเภสัชกรรมใกล้หมดอายุตามที่มีการร้องเรียน พบเพียงวันที่ของการตรวจวิเคราะห์คุณภาพซ้ำในเดือนมิถุนายนปีนี้ จึงขอให้ประชาชนมั่นใจในคุณภาพการผลิตยา มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล

นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา แถลงผลการตรวจสอบวัตถุดิบโอเซลทามิเวียร์ขององค์การเภสัชกรรมว่า มีการจัดซื้อยาโอเซลทามิเวียร์จากบริษัทผู้ผลิตประเทศอินเดีย เพื่อนำมาผลิตเป็นยาต้านไวรัสในชื่อ GPO-A-FLU (จีพีโอ-เอ-ฟลู) จำนวน 2 ช่วง คือ ช่วงแรกระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2551 ถึงวันที่ 16 กรกฏาคม 2552 จำนวน 1,540 กิโลกรัม ซึ่งผลิตเป็นยาสำเร็จรูปและขายหมดแล้ว และช่วงระหว่างวันที่ 24 กรกฏาคม 2552 ถึง 31 กรกฏาคม 2552 อีกจำนวน 4,399.68 กิโลกรัม ซึ่งผลิตเป็นยาสำเร็จรูป ขายไปบ้างแล้ว แต่ยังเหลือวัตถุดิบโอเซลทามิเวียร์ในคลังสำรองวัตถุดิบอีกจำนวน 3,469.9 กิโลกรัม

ส่วนการตรวจสอบฉลากที่ถังบรรจุ มีการกำหนดวันที่ผลิต และวันที่วิเคราะห์ซ้ำทั้งหมด ไม่มีฉลากที่ระบุวันหมดอายุของวัตถุดิบแต่อย่างใด เช่นเดียวกับใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ที่ระบุเช่นเดียวกับที่ถังบรรจุ

เมื่อถึงกำหนดการตรวจวิเคราะห์ซ้ำตามที่ระบุในฉลากของถังบรรจุ องค์การเภสัชกรรมจะวิเคราะห์ซ้ำครบทุกหัวข้อ หากไม่ผ่านมาตรฐานครบทุกหัวข้อ จะยกเลิกวัตถุดิบรุ่นนั้นทันที

ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบโอเซลทามิเวียร์ทุกรุ่นอีกครั้ง เพื่อยืนยันคุณภาพของยา นอกจากนี้ยาที่ผลิตแต่ละรุ่น ต้องศึกษาความคงสภาพทุก 6 เดือนตลอดช่วงอายุของยารุ่นนั้นๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่ายายังคงสภาพอยู่ หากพบความผิดปกติ องค์การเภสัชกรรม ก็จะเรียกเก็บยาคืนจากโรงพยาบาลทันที


กลับขึ้นด้านบน