ชาวบ้าน จัดเวทีเเก้ปัญหาน้ำท่วม จากการบริหารน้ำของรัฐบาล

ชาวบ้าน จัดเวทีเเก้ปัญหาน้ำท่วม จากการบริหารน้ำของรัฐบาล

ชาวบ้าน จัดเวทีเเก้ปัญหาน้ำท่วม จากการบริหารน้ำของรัฐบาล

รูปข่าว : ชาวบ้าน จัดเวทีเเก้ปัญหาน้ำท่วม จากการบริหารน้ำของรัฐบาล

ชาวบ้าน จัดเวทีเเก้ปัญหาน้ำท่วม จากการบริหารน้ำของรัฐบาล  ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ จากการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล จัดเวทีพูดคุยเพื่อสะท้อนแนวทางแก้ปัญหา ก่อนจะหาช่องทางนำเสนอต่อรัฐบาล

คณะกรรมการประสานงานองค์การพัฒนาเอกชน และหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกันจัดเวทีภายในพลูธยา รีสอร์ท ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อพูดคุยผลกระทบ และแนวทางการแก้ปัญหา จากสถานการณ์น้ำท่วม 

 
นางพรพนา ก๊วยเจริญ หนึ่งในผู้ร่วมเวที ยอมรับว่า เป็นเวทีถอดบทเรียน ถึงสถานการณ์น้ำท่วมในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำท่าจีน และลุมน้ำน่าน โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ชาวบ้านต้องปรับตัวและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วม รวมทั้งการปรับตัวในด้านการเกษตรที่ปลูกพืชที่เก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้น
 
ส่วนแผนแก้ปัญหาน้ำท่วมของรัฐบาลที่มีการกู้เงินมากว่า 3เเสน 5 หมื่นล้าน ขณะนี้ไม่มีการนำแผนของชุมชนเข้าไปเป็นแนวทางแก้ปัญหา จึงทำให้แผนแก้ปัญหาของรัฐบาลไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
 


กลับขึ้นด้านบน