ผู้ปกครองนักเรียน รร.ขนาดเล็ก ไม่เห็นด้วยนโยบายยุบรวม

ผู้ปกครองนักเรียน รร.ขนาดเล็ก ไม่เห็นด้วยนโยบายยุบรวม

ผู้ปกครองนักเรียน รร.ขนาดเล็ก ไม่เห็นด้วยนโยบายยุบรวม

รูปข่าว : ผู้ปกครองนักเรียน รร.ขนาดเล็ก ไม่เห็นด้วยนโยบายยุบรวม

ผู้ปกครองนักเรียน รร.ขนาดเล็ก ไม่เห็นด้วยนโยบายยุบรวม ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กเกือบ 100 แห่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่เห็นด้วย กับนโยบายของรัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ ที่จะยุบโรงเรียนขนาดเล็กกว่า 1 หมื่น 4 พันแห่งทั่วประเทศ เพราะไม่เพียงแต่จะทำให้นักเรียน ต้องเดินทางไกลขึ้น แต่ยังเป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ปกครองอีกด้วย ซึ่งอาจเป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุด

                      

กว่า 5 ปีแล้วที่โรงเรียนวัดนาคเจริญ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช ถูกทิ้งร้างหลังนักเรียน 14 คน และครู 2 คน ย้ายมาเรียนรวมกับนักเรียนโรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น ซึ่งอยู่ห่างออกมาประมาณ 2 กิโลเมตร เพราะครูและนักเรียนที่นี้มีน้อยเกินไป ซึ่งปรากฏการณ์เช่นนี้ อาจเกิดขึ้นกับโรงเรียนขนาดเล็กกว่า 14,000 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งมีนักเรียนน้อยกว่า 120 คน ที่อาจถูกยุบรวม ตามโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

 
ซึ่งนโยบายนี้ เริ่มสร้างความกังวล ให้ผู้ปกครองบางคน ที่เห็นว่า การยุบรวมโรงเรียนในตำบลขนาดเล็ก ไม่ใช้ทางออกของปัญหา แต่กลับเพิ่มภาระให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่ต้องเดินทางไกลมากขึ้น และในทางกลับกัน เห็นว่า กระทรวงศึกษาธิการน่าจะเพิ่มคุณภาพการศึกษาให้โรงเรียนขนาดเล็กมาก
  
ไม่แตกต่างไปจากความกังวลของนางอรทัย มี ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น ที่ระบุว่า นโยบายการยุบโรงเรียนขนาดเล็ก อาจกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ปกครองและนักเรียน ซึ่งส่วนใหญ่มีความผูกพันกับโรงเรียนอย่างมาก อย่างในโรงเรียนวัดมะม่วงสองต้นซึ่งปีการศึกษาหน้ามีนักเรียนเหลือเพียง 57 คน จากทั้งหมด 64 คน เพราะบางส่วนได้จบการศึกษาออกไป จึงเริ่มกังวลต่ออนาคต
 
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียนน้อยต่ำกว่า 60 คน เกือบ 100 แห่ง จากจำนวนโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศจำนวน 14,516 แห่งที่อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ยุบรวมโรงเรียน โดยนายพงค์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บอกว่า นโยบายการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กเป็นนโยบายที่เกิดขึ้นทุกประเทศ อย่างในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่นสหรัฐอเมริกา ซึ่งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีโรงเรียนขนาดเล็ก ได้ยุบรวมไปแล้วกว่า พันแห่งจึงไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ก็ต้องเร่งทำความเข้าใจกับชุมชนว่ารัฐไม่มีกำลัง และงบประมาณมากพอ ที่จะดูแลได้ทุกโรงเรียน และเบื้องต้นได้มอบหมายให้ สพฐ. จัดรถรับส่งนักเรียนกว่า 1,000 คัน และในบางพื้นที่ก็ให้บริษัทเอกชนเข้ามาประมูล เพื่อจัดรถรับส่ง เพื่ออำนวยความสะดวก


กลับขึ้นด้านบน