สพฐ.จังหวัดสตูลเร่งทำความเข้าใจกับผู้ปกครองกรณียุบโรงเรียนขนาดเล็ก

สพฐ.จังหวัดสตูลเร่งทำความเข้าใจกับผู้ปกครองกรณียุบโรงเรียนขนาดเล็ก

สพฐ.จังหวัดสตูลเร่งทำความเข้าใจกับผู้ปกครองกรณียุบโรงเรียนขนาดเล็ก

รูปข่าว : สพฐ.จังหวัดสตูลเร่งทำความเข้าใจกับผู้ปกครองกรณียุบโรงเรียนขนาดเล็ก

สพฐ.จังหวัดสตูลเร่งทำความเข้าใจกับผู้ปกครองกรณียุบโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสตูล เร่งทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง กรณีกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยอาจดำเนินการยุบรวมโรงเรียนสองแห่ง เพื่อนำร่องในปีการศึกษานี้ ขณะที่ สพฐ. กำหนดทุกเขตการศึกษา ส่งแผนภายใน 24 พฤษภาคมนี้

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ระบุความชัดเจนนโยบายยุบโรงเรียนขนาดเล็กว่า สพฐ. สั่งให้เขตพื้นที่การศึกษาที่มีโรงเรียนเข้าข่ายยุบรวมไปทำแผนบริหารจัดการให้ชัดเจน โดยกำหนดส่งแผนปี 2556 ภายในวันที่ 24 พฤษภาคมนี้ โดยให้คำนึงถึงประโยชน์ผู้เรียนเป็นสำคัญ ภายใต้ 3 เงื่อนไข คือ เด็กไทยทุกคนเข้าถึงการศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพผู้เรียน และผู้ปกครองสบายใจ รวมถึงชุมชนยินยอม และย้ำว่าการยุบรวมจะเป็นขั้นตอนทางเลือกสุดท้าย และเชื่อว่ามีจำนวนโรงเรียนถูกยุบรวมไม่มาก

ขณะที่นโยบายยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กก็สร้างความไม่มั่นใจให้นักเรียนและผู้ปกครองในจังหวัดสตูล ซึ่งจังหวัดสตูลมีโรงเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จำนวน 63 แห่ง ที่เข้าในหลักเกณฑ์นี้

นายกอเฉ็ม หมีนเหม รักษาราชการแทน สพป.สตูล กล่าวว่า ได้ให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง และนักเรียนถึงความจำเป็นในการปฎิบัติตามนโยบายนี้ โดยเฉพาะในสัปดาห์หน้าซึ่งจะเปิดภาคเรียน อาจมีโรงเรียนสองแห่งในอำเภอละงู ที่นำร่องยุบรวม คือ โรงเรียนบ้านปากปิง ตำบลกำแพง อำเภอละงู และโรงเรียนบ้านโกตา โดยจะยุบรวมกับโรงเรียนอนุบาลละงู ซึ่งทางสพป. สตูล ได้จัดรถรับส่งนักเรียนไว้บริการ ส่วนโรงเรียนตามเกาะต่างๆ ในจังหวัดสตูล นายสะอาด อุสมา รองผู้อำนวยการ สพป.สตูล กล่าวว่า แม้บางแห่งจะมีนักเรียนไม่ถึง 60 คน แต่ถือว่าเป็นกรณีพิเศษ เพราะส่วนใหญ่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา และอยู่ห่างไกลจากชายฝั่ง จึงไม่สามารถยุบรวมได้ แต่จะพัฒนาศักยภาพการศึกษาให้มากขึ้น


กลับขึ้นด้านบน