อปท.เหนือเตรียมเคลื่อนไหวเพิ่มงบประมาณ หลังประสบปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ

อปท.เหนือเตรียมเคลื่อนไหวเพิ่มงบประมาณ หลังประสบปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ

อปท.เหนือเตรียมเคลื่อนไหวเพิ่มงบประมาณ หลังประสบปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ

รูปข่าว : อปท.เหนือเตรียมเคลื่อนไหวเพิ่มงบประมาณ หลังประสบปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ

อปท.เหนือเตรียมเคลื่อนไหวเพิ่มงบประมาณ หลังประสบปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ องค์กรปกครองท้องถิ่นในภาคเหนือ เตรียมเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาล เรียกร้องขอเพิ่มเงินอุดหนุน จากร้อยละ 27 เป็นร้อยละ 30 หลังประสบปัญหางบประมาณไม่เพียงพอกับภาระงานที่เพิ่มขึ้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก หนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 103 แห่งในจังหวัด ที่กำลังประสบปัญหางบประมาณไม่เพียงพอต่อภาระงานที่เพิ่มขึ้น และเข้าร่วมกับ อปท.ทั่วประเทศ ยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มเงินอุดหนุนจากร้อยละ 27 เป็นร้อยละ 30

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก บอกว่าที่ ผ่านมา อปท.ทุกแห่ง ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, อสม. และนมโรงเรียน ทำให้กระทบกับงบประมาณที่มีอยู่ จึงเสนอให้เพิ่มงบประมาณ

เช่นเดียวกับ จังหวัดน่าน ได้เตรียมเข้าร่วมชุมนุมกับ อปท.ทั่วประเทศ โดยเรียกร้องรัฐบาลกลั่นกรองโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อป้องกันการใช้งบประมาณไม่คุ้มค่า และ อาจเป็นช่องทางการทุจริต

ส่วนที่จังหวัดเชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. เทศบาล และ อบจ. ร่วมหารือ โดยได้ข้อสรุปว่าจะจัดส่งแกนนำกว่า 10 คน เดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร เพื่อรอฟังคำตอบจากรัฐบาล


กลับขึ้นด้านบน