กระทรวงแรงงาน เร่งผลักดันจัดตั้งสถาบันความปลอดภัยฯ ในการทำงาน

กระทรวงแรงงาน เร่งผลักดันจัดตั้งสถาบันความปลอดภัยฯ ในการทำงาน

กระทรวงแรงงาน เร่งผลักดันจัดตั้งสถาบันความปลอดภัยฯ ในการทำงาน

รูปข่าว : กระทรวงแรงงาน เร่งผลักดันจัดตั้งสถาบันความปลอดภัยฯ ในการทำงาน

กระทรวงแรงงาน เร่งผลักดันจัดตั้งสถาบันความปลอดภัยฯ ในการทำงาน กระทรวงแรงงาน เร่งผลักดันจัดตั้งสถาบันความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ขณะที่เครือข่ายแรงงาน เรียกร้องภาครัฐเร่งแสดงความจริงใจ ด้านความปลอดภัยให้กับแรงงาน เนื่องในการรำลึก 20 ปี เหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานเคเดอร์

เครือข่ายภาคประชาชน, แรงงาน และนักวิชาการ ร่วมกันไว้อาลัย เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเพลิงไหม้โรงงานเคเดอร์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม2536 หรือ เมื่อ 20 ปีที่แล้ว จนเป็นเหตุให้แรงงานเสียชีวิต 188 คน บาดเจ็บอีกว่า 500 คน เนื่องในกิจกรรม บทเรียน 20 ปีโศกนาฎกรรมเคเดอร์ กับคุณภาพชีวิตของคนทำงาน ซึ่งมีตัวแทนแรงงานที่อยู่ในเหตุการณ์ และครอบครัวผู้เสียชีวิต มาร่วมสะท้อนผลกระทบที่เกิดขึ้น ในโอกาสที่วันนี้เป็นวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ

นายสมบุญ สีคำดอกแค ประธานสภาเครือข่าย กลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย บอกว่า ทุกภาคส่วนเริ่มตื่นตัว และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในที่ทำงาน แต่ก็ยังพบแรงงานอีกจำนวนมาก ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ ในการรับบริการด้านอาชีวอนามัย นำไปสู่การเรียกร้อง จัดตั้งสถาบันความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งพบว่า 2 ปีแล้ว แต่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนได้ เพราะติดปัญหาหลายประเด็นที่เห็นไม่ตรงกันกับภาครัฐ เช่น อำนาจหน้าที่ของสถาบัน งบประมาณ และขอบข่ายการทำงานของสถาบันฯ รวมถึงการมีส่วนร่วมจากภาคแรงงาน

ด้านนายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ระบุว่า ได้เร่งผลักดันให้สถาบันความปลอดภัยฯ เป็นรูปธรรม แต่ยอมรับว่าติดปัญหาในหลายส่วน โดยเฉพาะข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตีความ ซึ่งต้องทำความเข้าใจ โดยเฉพาะการจัดตั้งเป็นองค์กรอิสระภายใต้การกำกับของรัฐ ที่แรงงานยังเห็นขัดแย้ง แต่ยืนยันว่า ไม่เกินปีนี้ความชัดเจนในการจัดตั้งสถาบันความปลอดภัยฯ จะเกิดขึ้นแน่นอน


กลับขึ้นด้านบน