โรคไข้เลือดออกเริ่มระบาด ในพื้นที่ภาคอีสาน

โรคไข้เลือดออกเริ่มระบาด ในพื้นที่ภาคอีสาน

โรคไข้เลือดออกเริ่มระบาด ในพื้นที่ภาคอีสาน

รูปข่าว : โรคไข้เลือดออกเริ่มระบาด ในพื้นที่ภาคอีสาน

โรคไข้เลือดออกเริ่มระบาด ในพื้นที่ภาคอีสาน หลายพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มพบการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยเฉพาะที่จังหวัดนครราชสีมา พบว่าตั้งแต่ต้นปี (56) มียอดผู้ป่วยสะสมแล้วกว่า 1,000 คน เสียชีวิต 3 คน

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา นำเครื่องพ่นหมอกควันฉีดพ่นตามบ้านเรือนและท่อระบายน้ำ พร้อมทั้งแจกทรายอะเบทเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย หลังในพื้นที่พบการระบาดของโรคไข้เลือดออก ทำให้มีผู้ป่วยแล้ว 13 คน
 
นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ระบุว่า ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยสะสมแล้ว 921 คน เสียชีวิต 3 คน คาดว่าในช่วงฤดูฝนจะพบการระบาดมากขึ้น เบื้องต้นได้สั่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก 
 
เช่นเดียวกับที่จังหวัดบึงกาฬที่พบการระบาดและมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบึงกาฬแล้วกว่า 30 คน ส่วนใหญ่เป็นเด็ก โดยเฉพาะช่วงอายุ 2 - 8 ปี


กลับขึ้นด้านบน