ขอคืนพื้นที่การศึกษาให้ชุมชน : คัดค้านการยุบโรงเรียนขนาดเล็ก

ขอคืนพื้นที่การศึกษาให้ชุมชน : คัดค้านการยุบโรงเรียนขนาดเล็ก

ขอคืนพื้นที่การศึกษาให้ชุมชน : คัดค้านการยุบโรงเรียนขนาดเล็ก

รูปข่าว : ขอคืนพื้นที่การศึกษาให้ชุมชน : คัดค้านการยุบโรงเรียนขนาดเล็ก

ขอคืนพื้นที่การศึกษาให้ชุมชน : คัดค้านการยุบโรงเรียนขนาดเล็ก เว็บไซต์ change.org รณรงค์ร่วมลงชื่อสนับสนุน คัดค้านการยุบโรงเรียนขนาดเล็ก เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา ประกาศเตรียมยุบโรงเรียนขนาดเล็ก 17,000 โรงทั่วประเทศ

 โดยโรงเรียนเหล่านี้จำนวนมากอยู่ในพื้นที่ห่างไกล เป็นหัวใจของชุมชน และเป็นที่พึ่งของเด็กๆที่ยากจนไม่สามารถเดินทางไปศึกษาในแหล่งชุมชนที่ใหญ่กว่าได้ เครือข่ายโรงเรียนชุมชนสี่ภาค และสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมรณรงค์ “คัดค้านการยุบโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อขอคืนพื้นที่การศึกษาให้กับชุมชน” 

 
โรงเรียนขนาดเล็กเหล่านี้ เป็นมากกว่าสถานศึกษา เพราะโรงเรียนเหล่านี้คือจุดศูนย์รวมของชุมชน ชุมชนมีส่วนร่วมในการก่อตั้ง ทั้งบริจาคที่ดิน ชาวบ้านช่วยกันก่อสร้างอาคารเรียน ช่วยทำนุบำรุงโรงเรียนทั้งแรงกายและแรงทรัพย์ 
 
การยุบโรงเรียนเป็นการหักหาญ ทำลายหัวจิตหัวใจของพ่อแม่ หัวอกของชุมชนอีกทั้งยังเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เพราะเป็นการปัดภาระให้ประชาชนต้องย้ายลูกไปเรียนโรงเรียนที่ห่างไกลชุมชน และเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น แม้จะมีรถรับส่งดูแลตามที่ได้ประกาศ แต่การเรียนไกลบ้านย่อมรวมถึงค่าใช้จ่ายจิปาถะที่ย่อมจะเกิดขึ้นตามมา ซึ่งเกินกว่าหลายครอบครัวจะแบกรับได้ 
 
เปลี่ยนจากการยุบโรงเรียนมาเป็นการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นโรงเรียนชุมชน ที่ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมบริหารโรงเรียนอย่างแท้จริงจะดีกว่า มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ มีการระดมทรัพยากรจากทุกฝ่ายมาสนับสนุน ตามที่ได้เคยตกลงกันไว้เมื่อครั้ง ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แถลงผ่านสื่อมวลชนว่าจะร่วมมือกัน พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีโรงเรียนตัวอย่างมากมายเช่น โรงเรียนบ้านกุดเสถียร จ.ยโสธร , โรงเรียนบ้านท่าสะท้อน จ.นครศรีธรรมราช, โรงเรียนบ้านดอนทราย จ.นครศรีธรรมราช, โรงเรียนบ้านมอวาคี และ โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดนอก จ.เชียงราย
 
http://www.change.org/smallschool คลิกที่นี่และร่วมกันลงชื่อ เพื่อบอกรัฐมนตรีพงศ์เทพว่า:
 
“เด็กทุกคนต้องมีโอกาสทางการศึกษา ได้เลือก ได้คิด 
และเรียนรู้ตามความถนัดในสิ่งที่ตนสนใจ ครอบครัว ชุมชนเป็น 
ส่วนหนึ่งของกระบวนการทางการศึกษา ร่วมกับโรงเรียน 
เราจะไม่โยนภาระอันนี้ให้เป็นหน้าที่หลักของโรงเรียนเท่านั้น”


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน