"ร.ท.จตุรงคพล" ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง คนใหม่

"ร.ท.จตุรงคพล" ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง คนใหม่

"ร.ท.จตุรงคพล" ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง คนใหม่

รูปข่าว : "ร.ท.จตุรงคพล" ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง คนใหม่

ว่าที่ เรืออากาศโท จตุรงคพล สดมณี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง ปฏิบัติงานที่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ตั้งแต่ปี 2523 เคยดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆใน ทอท. ทั้งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรม

 รวมถึงด้านการบริหารท่าอากาศยาน เช่น ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายงานปฏิบัติการ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) 

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมืองซึ่งจะสานต่องานพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อรองรับการเจริญเติบโต
 


กลับขึ้นด้านบน