7 โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดใต้ตอนล่าง ผนึกกำลังคัดค้านนโยบาย P4P

7 โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดใต้ตอนล่าง ผนึกกำลังคัดค้านนโยบาย P4P

7 โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดใต้ตอนล่าง ผนึกกำลังคัดค้านนโยบาย P4P

รูปข่าว : 7 โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดใต้ตอนล่าง ผนึกกำลังคัดค้านนโยบาย P4P

7 โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดใต้ตอนล่าง ผนึกกำลังคัดค้านนโยบาย P4P จากกรณีกระทรวงสาธารณสุขจัดประชุมเพื่อชี้แจงนโยบาย p4p ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 นั้น ทางโรงพยาบาลชุมชนใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง (ตรัง สตูล พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) ได้มีมติไม่เข้ารับฟังการชี้แจง และได้แต่งชุดดำแสดงอารยะขัดขืน คัดค้านนโยบาย p4p

 นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จ.สงขลา กล่าวว่า โดยหลักการแล้ว p4p จะทำให้วัฒนธรรมการทำงานในโรงพยาบาลเปลี่ยนไปจากการทำงานเป็นทีม การดูแลผู้ป่วยด้วยจรรยาบรรรและจิตใจอยากช่วยเหลือ มาเป็นการทำงานเก็บแต้มเพื่อแลกเงิน ซึ่งไม่สอดคล้องกับโรงพยาบาลชุมชน งานหลายอย่างเป็นงานเชิงคุณภาพเช่นการเยี่ยมบ้าน การผ่าตัด ก็ยิ่งเป็นปัญหาในการลดทอนคุณค่ามาเป็นแต้ม  เมื่อกระทรวงยืนยันจะดัน p4p และมาชี้แจงในวันนี้ โรงพยาบาลชุมชนจึงต้องมาแสดงอารยะขัดขืนให้รัฐมนตรีรู้ว่า เราไม่เอา P4P และจะชี้แจงอย่างไรก็เป็นการฉายหนังม้วนเก่า เราไม่ขอทำ P4P

 
นพ.สมชาย ศรีสมบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ จ.นราธิวาส กล่าวว่า “นอกจากหลักการของ P4P จะมีปัญหาในการนำมาใช้ในระบบสุขภาพแล้ว ในรายละเอียดของประกาศฉบับที่ 8,9 ของกระทรวงสาธารณสุขก็มีปัญหามาก เช่นกลุ่มพ่อบ้านหรือฝ่ายบริหารทั้งหมด ถูกตัดเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายจนหมด กลุ่มพยาบาลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่อยู่ไกลส่วนปลายสุดของสถานบริการที่ควรได้แรงจูงจสูงสุดเพราะไปอยู่ไกลสุดนั้น กลับถูกลดเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายจาก 3,000 บาท ถูกลดมาเหลือ  1,800 บาท  และเมื่อนำค่าตอบแทนมาเทียบเป็นรายวิชาชีพแล้วพบว่า คนที่ทำงานในโรงพยาบาลจังหวัดจะได้ค่าตอบแทนมากกว่าคนที่ทำงานในโรงพยาบาลชุมชนและ รพ.สต. ซึ่งผิดหลักการอย่างยิ่ง กระทรวงสาธารณสุขเคยมีจุดยืนเพื่อจูงใจให้คนไปทำงานในชนบท แต่ปัจจุบันกลับทำตรงกันข้าม”
 
นพ.รอซาลี ปัตยบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน จ.ยะลา กล่าวว่า  ผิดหวังที่นายประดิษฐ สินธวณรงค์ เปลี่ยนใจไม่มาชี้แจงตามกำหนด  เพราะหากมาจะได้เห็นว่ามีการคัดค้านอย่างกว้างขวางและจริงจังและเป็นเช่นนี้ทั่วประเทศ นโยบายที่ผิดพลาด มีผลเสียมากกว่าผลดี ผ่านมาแล้ว 1 เดือนก็ยังไม่มีใครร่วม  หากกระทรวงไม่รู้จักถอย จะมีแต่ความแตกแยกและชงักงัน ทางโรงพยาบาลุชมชนทั่วประเทศจะคัดค้านจนถึงที่สุด ไม่ทำ P4P เสียอย่าง กระทรวงจะทำอะไรได้ แต่เรายังยืนยันที่จะดูแลผู้ป่วยทำหน้าที่ในวิชาชีพอย่างเต็มที่ 
 
นพ.ปวิตร วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู จังหวัดสตูล อดีตข้าราชการดีเด่นระดับประเทศ แพทย์ดีเด่นในชนบท และแพทย์ตัวอย่างภาคใต้ กล่าวว่า  “ทางเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนมีมติไม่เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงฝ่ายเดียวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพราะเป็นการฉายหนังม้วนเก่า ไม่ตอบคำถามคาใจของโรงพยาบาลชุมชน”

นพ.ปวิตร อธิบายเหตุผลที่มีมติไม่เข้าฟังคำชี้แจงเพราะว่า “ก่อนหน้าที่จะมีการจัดประชุมแบบชี้แจงฝ่ายเดียวนั้น ทางโรงพยาบาลชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ได้ยื่นข้อเสนอว่า ขอเป็นการประชุมชี้แจงแบบสองฝ่าย โดยรัฐมนตรีชี้แจงในครึ่งเช้าและทางแพทย์ชนบทจะชี้แจงในช่วงบ่าย เพื่อให้ข้อมูลและเหตุผลที่สมดุลจากทั้งสองด้าน และให้วิชาชีพต่างๆที่รับฟังพินิจพิจารณาเองว่าฝ่ายใดมีเหตุผลมากกว่ากัน แต่ก็ได้รับการปฏิเสธ รัฐมนตรีประดิษฐยังจะขอใช้อำนาจในการเรียกประชุมและชี้แจงฝ่ายเดียวต่อไป จึงมีมติร่วมกันว่าไม่มีประโยชน์ที่จะรับฟัง”

 
นพ.ปวิตร กล่าวว่า  ทางกระทรวงสาธารณสุขมีการเกณฑ์คนมาฟังการชี้แจงนโยบาย P4P โดยเกณฑ์จากโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวมทั้ง อสม. เพื่อให้มีคนเข้าฟังเต็มห้องประชุม รัฐมนตรีประดิษฐจะได้ไม่หน้าแตก มีการเกณฑ์ อสม.มาต้อนรับมอบดอกไม้ ซึ่งน่าเสียดายงบประมาณภาษีประชาชนที่นำมาใช้จัดกประชุมสร้างภาพเพราะเฉพาะค่าเช่าหอประชุมก็เป็นแสนบาทแล้วยังไม่นับค่าอาหาร ค่าพิธีการและค่าเดินทาง เพราะเป็นการดันทุรังชี้แจงเพื่อสร้างภาพผิดกลุ่มคน” 
 
นพ.ปวิตร สรุปว่าเพื่อให้สาธารณะไม่เข้าใจผิดว่าโรงพยาบาลในจังหวัดภาคใต้ตอนล่างไม่มีการคัดค้านนโยบาย P4P เพราะกระทรวงจะออกข่าวว่ามีคนเห็นด้วยเต็มห้องประชุม เครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างจึงต้องมาแสดงจุดยืนทำกิจกรรมที่หน้าศูนย์ประชุมในวันพรุ่งนี้  ประกาศอารยะขัดขืนไม่เห็นด้วยกับนโยบาย P4P และขอสนับสนุนแนวทางข้อเสนอของชมรมแพทย์ชนบทที่เสนอให้ใช้นโยบาย “หนึ่งกระทรวง สองระบบ” คือโรงพยาบาลจังหวัดใช้ P4P โรงพยาบาลชุมชนใช้เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย” 
 
 
 
 
 
 


กลับขึ้นด้านบน