สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการสวนจิตรลดา 13 พ.ค.นี้

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการสวนจิตรลดา 13 พ.ค.นี้

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการสวนจิตรลดา 13 พ.ค.นี้

รูปข่าว : สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการสวนจิตรลดา 13 พ.ค.นี้

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการสวนจิตรลดา 13 พ.ค.นี้ เนื่องในวันที่ 13 พฤษาภาคม 2556 ซึ่งเป็นวันพืชมงคล และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ซึ่งได้พัฒนากิจการต่างๆ ก่อนที่จะเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน

                     


โดยในวันพืชมงคลปีนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร ที่พิพิธภัณฑ์โรงช้างต้น สวนจิตรลดา สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ได้สนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการจัดสร้างหุ่นจำลองช้างที่มีลักษณะอันเป็นมงคลด้วยไฟเบอร์ ขนาดใหญ่สูง 2 เมตร 80 เซ็นติเมตร และจัดสร้างคชาภรณ์ทองคำหรือเครื่องประดับช้าง ตามพระบรมราชวินิจฉัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์โรงช้างต้น อันเป็นแหล่งสถาปัตยกรรมไทยอันทรงคุณค่าให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เข้าชม

  
  
 
และในวันพืชมงคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายควายโคลนนิ่งจากเซลล์ใบหูพญาควายปลักไทยตัวแรกของโลก โดยลูกควายดังกล่าวชื่อโคลนทอง มีลักษณะเด่นของพญาควาย หน้าดอก หางดอก ข้อเท้าด่าง ปากคาบแก้ว เท้าขุนนาง นอกจากนี้ยังจัดแสดงนิทรรศการ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ช่วยสีข้าว ของโรงสีข้าวสวนจิตรลดา ซึ่งลดค่าไฟได้ประมาณ 25,000 บาทต่อปี


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน