ผู้ปกครอง-นักเรียน จ.กระบี่-ยะลา ค้านแผนยุบร.ร.ขนาดเล็ก หวั่นค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ผู้ปกครอง-นักเรียน จ.กระบี่-ยะลา ค้านแผนยุบร.ร.ขนาดเล็ก หวั่นค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ผู้ปกครอง-นักเรียน จ.กระบี่-ยะลา ค้านแผนยุบร.ร.ขนาดเล็ก หวั่นค่าใช้จ่ายเพิ่ม

รูปข่าว : ผู้ปกครอง-นักเรียน จ.กระบี่-ยะลา ค้านแผนยุบร.ร.ขนาดเล็ก หวั่นค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ผู้ปกครอง-นักเรียน จ.กระบี่-ยะลา ค้านแผนยุบร.ร.ขนาดเล็ก หวั่นค่าใช้จ่ายเพิ่ม เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยืนยันว่า การดำเนินการยุบโรงเรียนขนาดเล็ก จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และร่วมแก้ปัญหากับชุมชน ขณะที่ผู้ปกครองนักเรียนในจังหวัดกระบี่ และยะลา ไม่เห็นด้วยกับการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก เพราะเกรงว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

โรงเรียนมาลาศีตะจิตต์ ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็น 1 ในจำนวน 5 โรงเรียนของเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3 ที่มีนักเรียนต่ำกว่า 60 คน โดยมีนักเรียน จำนวน 22 คน ครู 3 คน และมีกำหนดยุบรวมกับโรงเรียนธารน้ำทิพย์ ที่มีนักเรียนอยู่ 50 คน และครู 4 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

โดยโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง อยู่ห่างกัน 2 กิโลเมตร ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3 จะจัดรถรับ - ส่ง ไว้บริการนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ขณะที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก เพราะเกรงว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

ด้านคณะกรรมการชุมชน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เผยว่า โรงเรียนขนาดเล็กถูกยุบอาจกลายเป็นแหล่งมั่วสุม และบางพื้นที่อาจขัดวัตถุประสงค์ที่มีผู้บริจาคที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียน สำหรับจังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2556  มีโรงเรียนขนาดเล็กถูกยุบจำนวน 14 โรงเรียน

ด้านนายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยืนยันว่า การยุบหรือควบรวมโรงเรียน จะไม่ทำให้นักเรียนไม่มีที่เรียน และ สพฐ.ไม่ได้ตั้งเป้าหมายในการยุบโรงเรียนขนาดเล็ก แต่เป็นหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละแห่ง สำรวจจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนเหล่านั้นให้มีคุณภาพ  โดยยึดผลประโยชน์ผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งการดำเนินการต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ชุมชนต้องร่วมรับรู้แนวทาง เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาด้านคุณภาพ การขาดแคลนทรัพยากร ไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

 


กลับขึ้นด้านบน