ก.แรงงานเตรียมสร้างสถานประกอบการต้นแบบด้านความปลอดภัย

ก.แรงงานเตรียมสร้างสถานประกอบการต้นแบบด้านความปลอดภัย

ก.แรงงานเตรียมสร้างสถานประกอบการต้นแบบด้านความปลอดภัย

รูปข่าว : ก.แรงงานเตรียมสร้างสถานประกอบการต้นแบบด้านความปลอดภัย

ก.แรงงานเตรียมสร้างสถานประกอบการต้นแบบด้านความปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตรียมสร้างต้นแบบสถานประกอบกิจการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หวังสร้างเครือข่ายดำเนินงานด้านความปลอดภัยการทำงาน ลดอัตราการสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินจากการทำงาน

นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดงาน "วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ" เพื่อรำลึกครบรอบ 20 ปี เหตุการณ์โศกนาฏกรรมเพลิงไหม้โรงงานผลิตตุ๊กตาเคเดอร์ และย้ำเตือนให้สังคมเห็นความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมกันนี้ ได้มอบรางวัลให้กับสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับจังหวัด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 52 แห่ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ระบุว่า รัฐบาล ประกาศนโยบายความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี เป็นระเบียบวาระแห่งชาติ ซึ่งกระทรวงแรงงาน ร่วมกับทุกภาคส่วนดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อลดอัตราความสูญเสียทั้งต่อชีวิต และทรัพย์สินจากการทำงาน

สถิติการเกิดอุบัติเหตุการทำงานของผู้ใช้แรงงานในปี 2555 มีจำนวน 600 คน ลดลงจากปีที่แล้ว (55) ถึง 100 คน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จะเร่งให้ความรู้ และฝึกทักษะเกี่ยวกับระบบการดูแลสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในการทำงานให้กับเจ้าของสถานประกอบการ และผู้ใช้แรงงาน เพื่อเป็นต้นแบบงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ควบคู่กับการบังคับใช้กฏหมายความปลอดภัยในการทำงาน


กลับขึ้นด้านบน