ก.คมนาคมคุมเข้มราคากลาง ป้องทุจริตโครงการลงทุน 2 ล้านล้านบาท

ก.คมนาคมคุมเข้มราคากลาง ป้องทุจริตโครงการลงทุน 2 ล้านล้านบาท

ก.คมนาคมคุมเข้มราคากลาง ป้องทุจริตโครงการลงทุน 2 ล้านล้านบาท

รูปข่าว : ก.คมนาคมคุมเข้มราคากลาง ป้องทุจริตโครงการลงทุน 2 ล้านล้านบาท

ก.คมนาคมคุมเข้มราคากลาง ป้องทุจริตโครงการลงทุน 2 ล้านล้านบาท การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ระบุว่า จะดูแลราคากลางให้มีความโปร่งใสมากที่สุด เพื่อป้องกันการทุจริต ขณะที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ขอให้รัฐบาลศึกษาโครงการให้รอบคอบก่อนลงทุน

งานเสวนาจัดงานเสวนาสาธารณะเรื่อง "เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท ลงทุนอย่างไรให้โปร่งใส และมีประสิทธิภาพโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ระบุว่า โครงการที่จะเริ่มได้ก่อน คือ รถไฟฟ้าระบบราง ส่วนโครงการอื่นอยู่ระหว่างการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า โดยเฉพาะรถไฟฟ้าความเร็วสูง ทั้งนี้ยอมรับว่ากังวลกับปัญหาคอรัปชั่น

ขณะที่นายสุเมธ องกิตติกุล นักวิชาการอาวุโส ทีดีอาร์ไอ กล่าวว่า สนับสนุนการพัฒนารถไฟรางคู่ เนื่องจากขาดการพัฒนามานาน และเป็นโครงการที่พร้อมมากที่สุด เพราะรัฐบาลก่อนหน้าได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างแล้ว

ส่วนรถไฟความเร็วสูงควรศึกษาให้รอบคอบมากกว่า 1-2 ปี เพราะลงทุนสูง โดยที่ผ่านมาไทยเสียงบประมาณในการลงทุนขนาดใหญ่หลายโครงการรวมมูลค่ากว่า 38,000ล้านบาท เช่น โครงการโรงบำบัดน้ำเสียคลองด่าน โฮปเวลล์และค่าจัดจ้างต่อเรือขุดหัวสว่าน

ดังนั้น รัฐบาลควรชี้แจงการก่อสร้างแต่ละโครงการต่อสาธารณะเพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพิจารณาความเป็นไปได้ รวมทั้งใช้กฎหมายที่มีอยู่ควบคุมดูแล เช่น กฎหมายการร่วมทุน และ กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง


กลับขึ้นด้านบน