สตง.ตรวจพบทุจริตงบฯฟื้นฟูน้ำท่วม จ.ศรีสะเกษ

สตง.ตรวจพบทุจริตงบฯฟื้นฟูน้ำท่วม จ.ศรีสะเกษ

สตง.ตรวจพบทุจริตงบฯฟื้นฟูน้ำท่วม จ.ศรีสะเกษ

รูปข่าว : สตง.ตรวจพบทุจริตงบฯฟื้นฟูน้ำท่วม จ.ศรีสะเกษ

สตง.ตรวจพบทุจริตงบฯฟื้นฟูน้ำท่วม จ.ศรีสะเกษ การตรวจสอบการใช้งบประมาณโครงการฟื้นฟูน้ำท่วมของ อบต.ส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ที่ใช้งบประมาณไปกว่า 8,000,000 บาท ทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภาค 5 พบความผิดปกติ การกำหนดราคาก่อสร้าง สูงกว่าราคากลางถึงร้อยละ 30 ทุกโครงการ ซึ่งคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ได้เตรียมประสานให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐตรวจสอบข้อเท็จจริง

                         

สภาพถนนในหมู่บ้านโนนศิลป์หมู่ 4 ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 1 กิโลเมตร ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย เบิกงบประมาณกว่า 1,000,000 บาทเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม แต่การตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภาค 5 พบว่า โครงการซ่อมแซมถนนสายดังกล่าวมีการเบิกเงินเกินกว่าปริมาณงานซ่อมแซมจริง ถึงร้อยละ 30

 
โครงการซ่อมแซมถนนบ้านโนนศิลป์ เป็น 1 ใน 4 โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อยเบิกงบอุทกภัยน้ำท่วม เพื่อซ่อมแซมถนนและขุดลอกคลองงบประมาณกว่า 8,000,000 บาท จากการตรวจสอบพบว่าทุกโครงการมีการคำนวนราคางบประมาณในการก่อสร้าง เกินราคากลางโครงการละ 300,000- 400,000 บาท ทำให้คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง
  
ขั้นตอนการเบิกงบประมาณภัยพิบัติน้ำท่วม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อยยืนยันทำถูกต้องตามระเบียบราชการ ซึ่งการออกแบบแต่ละโครงการมีวิศกรและนายช่างโยธาเป็นผู้ตรวจสอบแบบแปลน เพื่อประเมินราคาโดยจะอ้างอิงจากราคากลางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษเป็นหลัก
 
แม้การตรวจสอบการใช้งบประมาณภัยพิบัติน้ำท่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อยจะพบข้อพิรุธ แต่ยังไม่มีการชี้มูลความผิดเนื่องจากอยู่ระหว่างการสอบสวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด โดยเฉพาะผู้จัดทำแบบเพื่อเสนอของบประมาณ ซึ่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภาค 5 ระบุว่าหากตรวจพบว่ามีความผิดจริง องค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อยต้องคืนเงินส่วนต่างของงบประมาณที่เบิกเกินรวมเป็นเงินกว่า 1,000,000 บาท


กลับขึ้นด้านบน