จ.อ่างทองเร่งฉีดหมอกควันฆ่ายุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก

จ.อ่างทองเร่งฉีดหมอกควันฆ่ายุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก

จ.อ่างทองเร่งฉีดหมอกควันฆ่ายุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก

รูปข่าว : จ.อ่างทองเร่งฉีดหมอกควันฆ่ายุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก

จ.อ่างทองเร่งฉีดหมอกควันฆ่ายุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออกระบาดมากขึ้น โดยตั้งแต่ต้นปีที่ถึงเดือนเมษายนพบผู้เสียชีวิตแล้ว 28 คน และเพื่อป้องกันการระบาดของโรคในพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างทอง จึงเร่งฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายและ ให้ความรู้ประชาชน

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทองฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามแหล่งอาศัยของยุงลายในพื้นที่ 22 ชุมชน หลังพบหลายจังหวัดมีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และได้ส่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขหรือ อสม.นำทรายอะเบท ออกแจกจ่ายประชาชน เพื่อนำไปใส่ยังแหล่งน้ำในบ้าน และตัดวงจรชีวิตลูกน้ำยุงลาย

ขณะที่สถานการณ์ไข้เลือดออก ตั้งแต่เดือนมกราคม- 17 เม.ย.2556 มีผู้ป่วยสะสมทั่วประเทศ 24,272 คน  เสียชีวิต 28 คน และร้อยละ 60 ของผู้เสียชีวิต เป็นเด็กอายุ 6-12 ปี โดยสาเหตุพบว่า ประมาณ 1 ใน 3 ไปรักษาที่คลินิกก่อน เพราะเข้าใจว่าป่วยเป็นโรคอื่น จึงทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งระดมรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

 


กลับขึ้นด้านบน