ชาวเพชรบุรีคัดค้านก่อสร้างโรงงานเผาขยะ หวั่นกระทบชุมชน

ชาวเพชรบุรีคัดค้านก่อสร้างโรงงานเผาขยะ หวั่นกระทบชุมชน

ชาวเพชรบุรีคัดค้านก่อสร้างโรงงานเผาขยะ หวั่นกระทบชุมชน

รูปข่าว : ชาวเพชรบุรีคัดค้านก่อสร้างโรงงานเผาขยะ หวั่นกระทบชุมชน

ชาวเพชรบุรีคัดค้านก่อสร้างโรงงานเผาขยะ หวั่นกระทบชุมชน ชาวบ้านในตำบลบางจาน จังหวัดเพชรบุรี คัดค้านการก่อสร้างโรงงานเผาขยะที่จะแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยกลุ่มชาวบ้านส่วนใหญ่กังวลถึงผลกระทบต่อชุมชน

ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในตำบลบางจาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมรับฟังการแสดงความคิดเห็นในการเตรียมก่อสร้าง โรงงานเผาขยะที่จะแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ของบริษัท ดีแอล อีเอนที จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจากประเทศเกาหลีใต้

โดยกลุ่มชาวบ้านส่วนใหญ่ คัดค้านการก่อสร้างโรงงานเผาขยะในพื้นที่ เนื่องจากเกรงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ถึงแม้ตัวแทนจากโรงงานจะชี้แจง มีระบบการจัดการที่ดีก็ตาม

น.ส.สุมล สุตะวิริยะวัฒน์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเพชรบุรี รวมถึงนักวิชาการที่เข้าร่วมรับฟัง แสดงความเป็นห่วงถึงความปลอดภัยและผลกระทบสิ่งแวดล้อม เนื่องจากพื้นที่ตำบลบางจานส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่มีความอ่อนไหวต่อมลพิษ


กลับขึ้นด้านบน