เพิ่มมาตรการรปภ.ป้องกันบั้งไฟระเบิด จ.ยโสธร

เพิ่มมาตรการรปภ.ป้องกันบั้งไฟระเบิด จ.ยโสธร

เพิ่มมาตรการรปภ.ป้องกันบั้งไฟระเบิด จ.ยโสธร

รูปข่าว : เพิ่มมาตรการรปภ.ป้องกันบั้งไฟระเบิด จ.ยโสธร

 เพิ่มมาตรการรปภ.ป้องกันบั้งไฟระเบิด จ.ยโสธร ผู้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยป้องกันบั้งไฟระเบิด และตกใส่บ้านเรือนประชาชน พร้อมจำกัดจำนวนบั้งไฟที่จะจุดในงาน เพื่อป้องกันการลักลอบเล่นการพนัน

งานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ที่มีการแข่งขันจุดบั้งไฟในวันนี้ บริเวณสวนสาธารณะพญาแถน อ.เมือง มีประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ เข้าร่วมชมการจุดบั้งไฟจำนวนมาก ปีนี้มีบั้งไฟของแต่ละชุมชนในจังหวัดยโสธร เข้าร่วมการแข่งขัน 26 บั้ง และบั้งไฟแฟนซีอีก 70 บั้ง

นายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร บอกว่า การแข่งขันจุดบั้งไฟในปีนี้ ได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย ด้วยการนำรั้วลวดหนามมากั้นห่างจากบริเวณฐานจุดบั้งไฟ 50 เมตร เพื่อป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าใกล้ฐานจุด และเตรียมเจ้าหน้าที่กู้ภัย พร้อมแพทย์สนามไว้รองรับ หากเกิดอุบัติเหตุ

นอกจากนี้ ยังได้จำกัดจำนวนบั้งไฟที่จะใช้จุดในงาน ให้มีเฉพาะบั้งไฟของแต่ละชุมชนที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันเท่านั้น เพื่อป้องกันการลักลอบเล่นการพนัน และกำหนดเวลาจุดบั้งไฟเฉพาะ 7.00 น.-17.00 น.ของวันนี้


กลับขึ้นด้านบน