เร่งผลักดัน"โอท็อป"ชายแดนใต้

เร่งผลักดัน"โอท็อป"ชายแดนใต้

เร่งผลักดัน"โอท็อป"ชายแดนใต้

รูปข่าว : เร่งผลักดัน"โอท็อป"ชายแดนใต้

เร่งผลักดัน ในแต่ละปีไทยขาดดุลการค้าให้มาเลเซียหลายล้านบาท โดยเฉพาะบริเวณด่านชายแดนไทย มาเลเซีย ในอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานแสดงสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้สินค้าของชาวบ้าน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ยังตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อติดตามและประเมินผลในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและเตรียมความพร้อมให้กับคนในพื้นที่ ก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ผลิตภัณฑ์อย่างกระเป๋าหลากรูปแบบ ซึ่งมีกระจูดเป็นวัตถุดิบสำคัญ ที่หาได้จากท้องถิ่นในต.บ้านทอน อ.เมืองนราธิวาส เป็นสินค้าที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจำนวนไม่น้อย ยอมควักกระเป๋าซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้าน ระหว่างเข้าร่วมงานแสดงสินค้าสานสัมพันธ์ นราธิวาส-กลันตัน และในงานนี้ ยังมีสินค้าหนึ่งผลิตหนึ่งตำบลหรือสินค้าโอท็อป ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาจัดแสดงเกือบ 50 บูท ทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ในโครงการพระราชดำริ ผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกหญ้า หรือผลิตภัณฑ์กรอบรูปใบไม้สีทอง ใบไม้เฉพาะถิ่นในจังหวัดนราธิวาส ทำให้เพียงวันเดียวของการจัดงาน ทุกร้านมียอดจำหน่ายรวมกว่า 100,000 บาท

ไม่เพียงแต่สินค้าประเภทภูมิปัญหาเท่านั้น แต่สินค้าประเภทอาหารก็ได้รับความนิยมอย่างมาก สำหรับผู้บริโภคในรัฐกลันตัน เพราะมีวัฒนธรรมการกินคล้ายกับคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากมีพรมแดนติดกัน อย่างข้าวยำ หรือโรตีปาแย ที่ขึ้นชื่อ ทำให้สินค้าประเภทอาหารของสามจังหวัด เริ่มถูกรู้จักมากขึ้นในหมู่นักชิมที่นี้

ความร่วมมือของผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปในรัฐกลันตัน และในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านการแสดงสินค้าร่วม ทำให้ทั้งสองฝ่ายเกิดการเรียนรู้ และพัฒนากระบวนการผลิต รวมถึงเพิ่มช่องทางการตลาด โดยเฉพาะเมื่ออีกสองปีข้างหน้า ไทยและมาเลเซีย จะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นายนิเราะฮ์มัต นิตาเอ็บ รองปลัดกระทรวงการค้าต่างประเทศและอุตสาหกรรม ประเทศมาเลเซีย เชื่อว่า สินค้าโอท็อปของทั้งสองประเทศจะถูกพัฒนามากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อจ.นราธิวาสและรัฐกลันตัน ได้ตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อติดตามและประเมินผล ในการพัฒนาคุณภาพสินค้า และการตลาดร่วมกัน รวมถึงสลับกันจัดงานแสดงสินค้าในลักษณะนี้ทุกปี


กลับขึ้นด้านบน