ชาวประมงนครศรีฯ กังวลโครงการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระทบระบบนิเวศน์

ชาวประมงนครศรีฯ กังวลโครงการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระทบระบบนิเวศน์

ชาวประมงนครศรีฯ กังวลโครงการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระทบระบบนิเวศน์

รูปข่าว : ชาวประมงนครศรีฯ กังวลโครงการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระทบระบบนิเวศน์

ชาวประมงนครศรีฯ กังวลโครงการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระทบระบบนิเวศน์ การลงพื้นที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน ในอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประเด็นที่ชุมชนชาวประมงกังวลถึงผลกระทบ ทั้งเรื่องวิถีชีวิต และทรัพยากรสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์ในอ่าวหัวไทร ซึ่งอาจได้รับความเสียหาย และเปลี่ยนแปลงสภาพทางนิเวศน์ หากโรงไฟฟ้าถ่านหินเกิดขึ้นจริง

ชาวประมงพื้นบ้านในตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่างนำเรือหางยาวออกไปทำประมงในอ่าวหัวไทร ตั้งแต่ ก่อนฟ้าสาง และกลับมาในช่วงสายของวันเดียวกันพร้อมด้วยสัตว์น้ำนานาชนิด ซึ่งเป็นวิถีชีวิตในการหารายได้เลี้ยงครอบครัวของชาวประมงในอำเภอหัวไทร แต่การเข้ามาในพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อรณรงค์เตรียมก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินในพื้นที่ตำบลเกาะเพชร ทำให้ชาวประมงเริ่มกังวลถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

นอกจากการทำประมง ชาวบ้านที่นี่ยังให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เช่นมีการจัดตั้งกลุ่มธนาคารปูม้า เพื่อนำเอาปูม้ามาฟักเป็นตัวอ่อนแล้วนำไปปล่อยคืนสู่ทะเลเพื่อรักษาความ สมบูรณ์ของสัตว์น้ำ ธนาคารปูจึงกลายเป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ ทั้งของผู้คนในชุมชน และนอกพื้นที่

ห่างจากธนาคารปู และชุมชนชาวประมงพื้นบ้านตำบล เกาะเพชร เพียงไม่ถึง 2 กิโลเมตร เป็นบ่อนากุ้งที่ถูกทิ้งร้างจากอุตสาหกรรมนากุ้งที่ล่มสลายลงเมื่อ 20 ปีก่อน ซึ่งนากุ้งร้างเหล่านี้เป็นพื้นที่เป้าหมายของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน เพราะที่ดินนากุ้งถูกถือครองโดยนายทุนเพียงไม่กี่รายและกลายเป็นจุดอ่อน สำคัญที่หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเกิดขึ้นจริง จะสามารถรวบรวมพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว

แม้โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า พลังงานถ่านหิน จะมีเสียงต้านจากชาวชุมชนประมงชายฝั่งอย่างหนักแน่น ด้วยบทเรียนจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หรือมลภาวะในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด คอยเป็นสิ่งย้ำเตือนถึงผลกระทบต่อชุมชน แต่ภาครัฐยังคงพยายามใช้กลวิธีการสื่อสารต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและมอง ว่าการคัดค้านหรือสนับสนุนเป็นสีสันของชุมชนที่เปิดโอกาสให้แสดงออกได้

การที่ภาครัฐยังคงเดิน หน้าเพื่อให้ได้มาซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินอย่างน้อย 1 โรงแรกในพื้นที่อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมจัดตั้งผู้ให้การสนับสนุนอย่างเป็นกลุ่มก้อน เพื่อสร้างความชอบธรรมและลดทอนเสียงต้าน ภาวะการเผชิญหน้าของผู้คนในชุมชนจึงเริ่มทวีความตึงเครียดมากขึ้น ความแตกร้าวของชุมชนจึงน่าจะเป็นผลกระทบอันดับแรก ก่อนที่การล่มสลายของสภาพแวดล้อมซึ่งเป็นผลกระทบทางกายภาพจากโรงไฟฟ้าถ่าน หินจะเกิดขึ้นด้วยซ้ำ


กลับขึ้นด้านบน