“สื่อศิลป์ดิน น้ำ ป่า” เวทีถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อศิลป์

“สื่อศิลป์ดิน น้ำ ป่า” เวทีถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อศิลป์

“สื่อศิลป์ดิน น้ำ ป่า” เวทีถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อศิลป์

รูปข่าว : “สื่อศิลป์ดิน น้ำ ป่า” เวทีถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อศิลป์

“สื่อศิลป์ดิน น้ำ ป่า” เวทีถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อศิลป์ โครงการสื่อศิลป์ดิน น้ำ ป่า ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็นอีกเวทีให้เยาวชนและผู้สนใจได้เข้ามาพัฒนาฝีมือการสร้างสรรค์สื่อศิลป์ พร้อมไปกับเป็นส่วนหนึ่งถ่ายทอดเรื่องราวของวิถีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในปีนี้ให้ผู้ร่วมโครงการได้เรียนรู้และลงไปสัมผัสกับพื้นที่ริมน้ำโขง ก่อนถ่ายทอดผ่านสื่อศิลป์ที่ถนัด ในหัวข้อ แม่น้ำโขง สายน้ำแห่งชีวิต

การตั้งคำถามให้ผู้ฟังร่วมกันคิดว่าแม่น้ำโขงเป็นของใคร ถ่ายทอดความรู้สึกและชีวิตที่เปลี่ยนไปของผู้คนริมโขง นับแต่วันที่มีเขื่อนเป็นกำแพงหินขึ้นมาขวางกั้นทางน้ำ ประโยชน์เพียงเพื่อคนบางกลุ่ม หากสร้างผลเสียต่อธรรมชาติและวิถีชีวิตอีกนับไม่ถ้วน บทเพลง "แม่ของใคร" จากปลายปากกาของนักศึกษา "วงผ้าขาวม้า" จากมหาวิทยามหาสารคาม หนึ่งในเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการสื่อศิลป์ดิน น้ำ ป่า เมื่อปีที่แล้ว และร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้กับเยาวชนในปีนี้ บรรเลงบทเพลงตัวอย่างที่ถ่ายทอดปัญหาส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นกับสายน้ำเส้น เลือดใหญ่แห่งอุษาคเนย์ หวังให้เป็นสื่อสะท้อนปัญหาไปสู่วงกว้าง แสดงเปิดโครงการ สื่อศิลป์ดิน น้ำ ป่า ปี 2 ตอน แม่น้ำโขง สายน้ำแห่งชีวิต

คนอยู่กับน้ำ หากินอยู่กับปลา คือวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำโขง สะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์และแหล่งน้ำ การย้ายถิ่นขึ้นเหนือเพื่อวงไข่ตามฤดูกาลของปลา ถูกบันทึกผ่านผลงานของศิลปิน สุเทพ กฤษณาวารินทร์ หนึ่งในกรรมการโครงการสื่อศิลป์ดิน น้ำ ป่า ที่ใช้เวลานานถึง 2 ปี ติดตามเก็บภาพวิถีชีวิตของคนเมือง 4,000 ดอน ให้ภาพถ่ายเป็นตัวแทนถ่ายทอดความสมบูรณ์ของสายน้ำใหญ่แห่งนี้ ที่อาจไม่มีให้เห็นในอนาคต นำมาจัดแสดงเป็นตัวอย่าง นำไปสู่การต่อยอดถ่ายทอดผ่านสื่อ 3 ประเภท คือ งานเขียนสารคดี, หนังสารคดีสั้น และบทเพลง เปิดโอกาสให้เยาวชนและผู้ที่สนใจจากทั่วประเทศ ได้เข้ามาเรียนรู้และถ่ายทอดเรื่องราวของแม่น้ำโขงผ่านมุมมองที่หลากหลาย

โครงการ สื่อศิลป์ดิน น้ำ ป่า จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ในชื่อตอน “แม่น้ำโขง สายน้ำแห่งชีวิต” เปิดโอกาสให้เยาวชนและผู้ที่สนใจ อายุตั้งแต่ 15-30 ปี ส่งแนวคิดและตัวอย่างผลงาน ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้ลงพื้นที่เรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คน จาก 1 ใน 8 จังหวัดแม่น้ำโขง เพื่อเป็นข้อมูลสร้างสรรค์สื่อศิลป์ส่งเข้าประกวด และหลังเสร็จสิ้นโครงการ ผลงานทั้งหมดจะถูกนำไปเผยแพร่ทางไทยพีบีเอส นิตยสารสารคดีและทางอีสาน โครงการสื่อศิลป์ดิน น้ำ ป่า ปี 2 ตอน แม่น้ำโขง สายน้ำแห่งชีวิต เปิดรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม ทางwww.thaipbs.or.th/mediaart


กลับขึ้นด้านบน