พระโคเสี่ยงทายกินข้าวโพด-หญ้า น้ำท่าอาหารบริบูรณ์

พระโคเสี่ยงทายกินข้าวโพด-หญ้า น้ำท่าอาหารบริบูรณ์

พระโคเสี่ยงทายกินข้าวโพด-หญ้า น้ำท่าอาหารบริบูรณ์

รูปข่าว : พระโคเสี่ยงทายกินข้าวโพด-หญ้า น้ำท่าอาหารบริบูรณ์

พระโคเสี่ยงทายกินข้าวโพด-หญ้า น้ำท่าอาหารบริบูรณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พร้อมด้วยพระเจ้าวรรงค์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ถึงพลับพลาที่ประทับบริเวณมณฑลพิธีสนามหลวง เพื่อเป็นองค์ประธานในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2556

พระราชพิธีปีนี้ นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนา เสี่ยงทายหยิบได้ผ้านุ่งขนาด 4 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำมาก นาในที่ดอนได้ผลบริบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มอาจเสียหายบ้าง

ขณะที่ พระโคเสี่ยงทายกินเลี้ยง เลือกกินข้าวโพด พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหารบริบูรณ์ดี และเสียงทายกินหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าบริบูรณ์พอควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภัสสาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์

พระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล และส่งเสริม บำรุงขวัญ เกษตรกร เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการเพาะปลูก โดยกำหนดจัดขึ้นในราวเดือนหกของทุกปี อันถือเป็นเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้นฤดูแห่งการทำนา ซึ่งหลังเสร็จพระราชพิธีแล้ว ประชาชน และเกษตรที่มารอจะพากันกรูเข้าไป เพื่อเก็บพันธุ์ข้าวไปปลูกในที่นา หรือนำไปเก็บไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มฤดูการเพาะปลูก


กลับขึ้นด้านบน