4 ข้อเรียกร้อง"พีมูฟ"เตรียมเข้า"ครม."พรุ่งนี้

4 ข้อเรียกร้อง"พีมูฟ"เตรียมเข้า"ครม."พรุ่งนี้

4 ข้อเรียกร้อง"พีมูฟ"เตรียมเข้า"ครม."พรุ่งนี้

รูปข่าว : 4 ข้อเรียกร้อง"พีมูฟ"เตรียมเข้า"ครม."พรุ่งนี้

4 ข้อเรียกร้อง กลุ่มชาวบ้านขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ยืนยันจะปักหลักรอฟังคำตอบจากรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ปัญหา โดยคาดว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ จะเป็นเพียงการรายงานผลความคืบหน้าข้อเรียกร้องเร่งด่วน 4 เรื่อง แต่ยังไม่มีข้อสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน

นายประยงค์ ดอกลำใย ที่ปรึกษาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ พีมูฟ เปิดเผยการหารือระหว่าตัวแทน พีมูฟ กับ อนุกรรมการที่แก้ไขปัญหาทั้ง 10 คณะ เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาของแต่ละคณะ และกำหนดประเด็นที่จะนำเข้าที่ประชุมการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโฉนดชุมชน ในวันที่ 20 พฤษภาคมนี้ รวมถึงการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมฯ ชุดใหญ่ ในวันที่ 27 พฤษภาคมอีกครั้ง

โดยวันพรุ่งนี้ รัฐบาลจะนำเรื่องเร่งด่วน 4 เรื่อง ที่มีข้อสรุปร่วมกัน เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ได้แก่ ปัญหาเขื่อนปากมูล ระหว่างสมัชชาคนจนกับนายนิวัฒธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 และมติที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของพีมูฟ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เข้าพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ

ปัญหาที่ดินกรณีโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน 5 ชุมชนภาคเหนือ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 ปัญหาเครือข่ายสลัม 4 ภาค กรณีขออนุญาตก่อสร้างอาคารของชุมชนที่ดำเนินงานในโครงการบ้านมั่นคง เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 เพื่อเห็นชอบก่อสร้างอาคารตามกฏกระทรวงของพระราชบัญญัติควบคุมอาคารที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2550 และสุดท้ายปัญหาที่ดินพิพาท
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งมอบพื้นที่ และระหว่างการส่งมอบพื้นที่ให้มีการคุ้มครองพื้นที่ ให้สามารถอยู่อาศัยตามวิถีชีวิตดั้งเดิมได้

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาพีมูฟประเมินว่า ข้อเรียกร้องทั้งหมดจะยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนออกมาเช่นเคย ซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมยืนยันปักหลักรอฟังคำตอบจากรัฐบาล ก่อนจะประเมินสถานการณ์ เพื่อยกระดับการชุมนุมหากข้อเรียกร้องไม่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจต่อไป


กลับขึ้นด้านบน