ศิลปินใช้หมึกจีนสื่อการอยู่ร่วมของธรรมชาติ และมนุษย์ใน “นิทรรศการ นัย ใน บริบท”

ศิลปินใช้หมึกจีนสื่อการอยู่ร่วมของธรรมชาติ และมนุษย์ใน “นิทรรศการ นัย ใน บริบท”

ศิลปินใช้หมึกจีนสื่อการอยู่ร่วมของธรรมชาติ และมนุษย์ใน “นิทรรศการ นัย ใน บริบท”

รูปข่าว : ศิลปินใช้หมึกจีนสื่อการอยู่ร่วมของธรรมชาติ และมนุษย์ใน “นิทรรศการ นัย ใน บริบท”

ศิลปินใช้หมึกจีนสื่อการอยู่ร่วมของธรรมชาติ และมนุษย์ใน “นิทรรศการ นัย ใน บริบท” ความ ผูกพันลึกซึ้งกับธรรมชาติที่คุ้นเคยมาแต่วัยเยาว์ เป็นที่มาของงานศิลปะชุด นิทรรศการ นัย ใน บริบท ที่ศิลปินใช้หมึกจีนสื่อความรู้สึกการอยู่ร่วมกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์

วัตถุที่ผุผัง และ เศษฟืน ถ่ายทอดเป็นลายเส้นซับซ้อนด้วยหมึกจีนบนกระดาษสา คือภาพความทรงจำส่วนหนึ่งของ แก้วสุดา บุตรเผียน เมื่อนึกถึงบริเวณหลังบ้านอันแสนสงบครั้งอาศัยช่วงวัยเยาว์ที่จังหวัดกระบี่ ไม่มีคนในภาพ แต่ในทุกๆภาพล้วนสัมพันธ์กับธรรมชาติและคน คือความหมายที่ศิลปินตั้งใจสื่อถึงในนิทรรศการ “นัย ใน บริบท”

ธรรมชาติ ที่ปราศจากการปรุงแต่ง แทนสังคมที่เป็นมิตร เรียบง่ายในบ้านเกิด ที่ศิลปินจากมานาน ความทรงจำในอดีตถ่ายทอดเป็นผลงานชิ้นใหญ่ สูงว่าศิลปินเป็นเท่าตัวและยาวสุดถึง 8 เมตร จากที่เคยใช้สีมากและให้ความสำคัญกับความงามมากไป ทำให้ผลงานยุคแรกของเธอ สื่ออารมณ์ได้ไม่เต็มที่ หลังๆ มานี้จึงปรับเปลี่ยนวิธีใช้ความรู้สึกเป็นตัวนำส่งผ่านลายเส้นที่ขัด แย้งและกลมกลืน แต่ยังคงไว้ซึ่งแรงบันดาลใจจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว

กว่า 100 ชิ้นงาน ทั้งภาพร่างต้นแบบจากปากกา และที่ขยายต่อเป็นจิตรกรรมจากหมึกจีนชิ้นใหญ่ รวบรวมไว้ในนิทรรศการแสดงเดี่ยวครั้งแรกของ แก้วสุดา บุตรเผียน ในนิทรรศการ ใน นัย บริบท จัดแสดงถึงวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า


กลับขึ้นด้านบน