"กลุ่มกรีน"เตรียมร้อง กสทช.14พ.ค.ขู่สอบ 3 ค่าย หลังตรวจพบ"ความแรงสัญญาณ 3จี" ไม่ได้คุณภาพที่กำหนด

"กลุ่มกรีน"เตรียมร้อง กสทช.14พ.ค.ขู่สอบ 3 ค่าย หลังตรวจพบ"ความแรงสัญญาณ 3จี" ไม่ได้คุณภาพที่กำหนด

"กลุ่มกรีน"เตรียมร้อง กสทช.14พ.ค.ขู่สอบ 3 ค่าย หลังตรวจพบ"ความแรงสัญญาณ 3จี" ไม่ได้คุณภาพที่กำหนด

รูปข่าว : "กลุ่มกรีน"เตรียมร้อง กสทช.14พ.ค.ขู่สอบ 3 ค่าย หลังตรวจพบ"ความแรงสัญญาณ 3จี" ไม่ได้คุณภาพที่กำหนด

"สุริยะใส" ทำหนังสือร้องศาลปกครอง ขอเอกชนบริการระบบ 3จี ยื่นข้อมูลเพิ่ม หลังพบคุณภาพไม่ได้ตามกำหนด เอาเปรียบประชาชน

 ภัทราพร ตั๊นงาม ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอส รายงานว่า นายสุริยะใส กตะศิลา ผู้ประสานงานกลุ่มการเมืองสีเขียว (Green Politics) แจ้งว่า เวลา 10.00 น. วันที่ 13 พฤษภาคม  ตัวแทนกลุ่มกรีน จะเข้ายื่นเรื่อง ต่อ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ สำนักงานกสทช. เพื่อให้มีมาตรการตรวจสอบเอกชน ที่เปิดให้บริการ 3จี และกรณีการกำหนดวันหมดอายุบัตรเติมเงิน ที่ยังไม่มีผลในทางปฏิบัติโดยเห็นว่า เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (บอร์ด กทค.) กสทช. หรือคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

 
โดยมีประเด็นที่ยังไม่ชัดเจน และอยู่ในความสนใจของประชาชน คือเงื่อนไขแนบท้ายการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ 3จี ที่ กทค.กำหนดว่า ผู้ประกอบการทั้ง 3 ราย ต้องลดค่าใช้บริการลงร้อยละ 15 จากอัตราปัจจุบัน แต่เท่าที่กลุ่มกรีน ตรวจสอบจากการติดตามเพกเกจต่างๆ ของผู้ประกอบการซึ่งเริ่มทำการตลาดแล้ว พบว่ามีความพยายามไม่ปฏิบัติตามประกาศของ กสทช. ซึ่งเป็นการเอาเปรียบประชาชนในฐานะผู้บริโภค
 
"จาการตรวจสอบ พบว่าแพกเกจทั้ง 3 ค่ายยังจำกัดความเร็วในการรับส่งข้อมูลหลังจากใช้งาน 3G ความเร็วสูงสุดหมดลง (FUP) ที่ 64kbps / 128kbps และ 256kbps ตามลำดับ ในความแพงของแพ็จเก็จนั้นๆ ซึ่งความเร็วขนาดนี้มันเป็นแค่ความเร็วสุงสุดของ 2G เท่านั้น ทั้งที่ควรจะเป็น 345 kbps ตามเจตนารมย์ของ ประกาศ กสทช.เรื่อง มาตรฐานการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลสำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ นอกจากนี้กรณีของ AIS ยังเป็นการเลี่ยงบาลีหนีประกาศ กสทช.แทนที่จะ ลดราคาลง 15%แต่ดันไปเพิ่มปริมาณแต่ราคายังเป็นราคาเดิมซึ่งถึงว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อเจตนารมย์ของเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตที่ กสทช. ประกาศไว้"
 
นายสิริยะใส เห็นว่า กสทช.ควรดำเนินการกับผู้ประกอบการอย่างตรงไปตรงมา ตาม พรบ.ประกอบกิจการโทรคมนาคม ปี 2544 หาก กทค.ไม่สามารถสั่งเอกชนให้ปรับราคาบริหารลงร้อยละ 15 ก็จะถูกร้องกล่าวโทษต่อ ปปช.ว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อย่างแน่นอน ซึ่งกฎหมายให้อำนาจ กทค.ไว้ชัดเจน แต่ที่ผ่านมา กทค.กลับอะลุ่มอล่วยและไม่ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา เหมือนที่เกิดปัญหากับเรื่อง การห้ามกำหนดวันหมดอายุโทรศัพท์ระบบเติมเงิน ที่เอกชนไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง และ กทค.กำลังปล่อยให้เรื่องเงียบหายไป
 
นอกจากนี้ กลุ่มกรีนยังอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล เพื่อยื่นต่อศาลปกครองเพิ่มเติมด้วย เพราะก่อนหน้านี้ศาลปกครองได้รับฟ้องกรณี ที่กลุ่มกรีนและเครือข่ายยื่นฟ้องว่าการประมูล 3G ไม่ชอบด้วยกฎหมายและขาดความโปร่งใส ก่อน กทค.จะจัดการประมูลเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 เพียง 1 เดียว 


กลับขึ้นด้านบน