"ป.ป.ช."จับมือ"ม.เชียงใหม่"เปิดหลักสูตรต้านคอร์รัปชั่น

"ป.ป.ช."จับมือ"ม.เชียงใหม่"เปิดหลักสูตรต้านคอร์รัปชั่น

"ป.ป.ช."จับมือ"ม.เชียงใหม่"เปิดหลักสูตรต้านคอร์รัปชั่น

รูปข่าว : "ป.ป.ช."จับมือ"ม.เชียงใหม่"เปิดหลักสูตรต้านคอร์รัปชั่น

 องค์กรความโปร่งใสระหว่างประเทศ จัดอันดับปัญหาคอรัปชั่นใน 176 ประเทศทั่วโลก ไทยอยู่ที่อันดับ 88 ที่มีการคอรัปชั่นมากที่สุดของโลก และอยู่อันดับที่ 11 ในทวีปเอเชีย จึงสะท้อนให้เห็นว่าการทุจริตคอรัปชั่นยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งแก้ไข ขณะที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดหลักสูตรวิชาต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาร่วมกับต่อต้านการทุจริตให้หมดจากสังคมไทย

วิชาการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ถูกบรรจุให้เป็นหนึ่งในวิชาการเรียนการสอนของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกันทำบันทึกข้อตกลงนำหลักสูตรต่อต้านการคอรัปชั่นมาสอนให้กับนักศึกษาเป็นครั้งแรกของประเทศ เพื่อให้ได้เรียนรู้กระบวนการทุจริตคอรัปชั่นที่เกิดขึ้นทุกรูปแบบในสังคมไทย

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชื่อว่าวิชาการต่อต้านการทุริตคอรัปชั่นที่กำลังจะเกิดขึ้น จะมีประโยชน์แก่พวกเขาและประเทศชาติในอนาคต เพราะจะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและสำหรับการทำงาน นอกจากนั้นยังสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับคนรอบข้าง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการต้านทุจริตคอรัปชั่นด้วย

องค์กรความโปร่งใสระหว่างประเทศ หรือทีไอ จัดอันดับระดับปัญหาคอรัปชั่นใน 176 ประเทศทั่วโลก ประจำปี 2555 ที่ผ่านมา ไทยติดอยู่ที่อันดับ 88 ที่มีการคอรัปชั่นมากที่สุดของโลก และอยู่อันดับที่ 11 จาก 21 ประเทศในทวีปเอเชีย จึงสะท้อนให้เห็นว่าการทุจริตคอรัปชั่นยังคงเป็นปัญหาใหญ่ ที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งแก้ไข ดังนั้นการบรรจุหลักสูตรวิชาการต่อต้านการคอรัปชั่นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ครั้งนี้ ป.ป.ช.และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝังจิตสำนึกของการมีคุณธรรม และไม่ยอมรับการโกงทุกรูปแบบ เพราะนักศึกษาที่กำลังจะจบไป จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต


กลับขึ้นด้านบน