จนท.เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยครู 3 จังหวัดชายแดนใต้ ช่วงเปิดเทอม

จนท.เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยครู 3 จังหวัดชายแดนใต้ ช่วงเปิดเทอม

จนท.เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยครู 3 จังหวัดชายแดนใต้ ช่วงเปิดเทอม

รูปข่าว : จนท.เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยครู 3 จังหวัดชายแดนใต้ ช่วงเปิดเทอม

จนท.เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยครู 3 จังหวัดชายแดนใต้  ช่วงเปิดเทอม   เจ้าหน้าที่เพิ่มมาตรการการดูแลความปลอดภัยครูอย่างเข้มงวด ในวันเปิดเรียนวันแรก ของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

ทหารชุดเฉพาะกิจยะลาตั้งด่านตรวจบริเวนหน้าโรงเรียนพงยือไร ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา เพื่อรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งวันนี้ (14 พ.ค.)เป็นวันแรกที่โรงเรียนต่าง ๆ เริ่มเปิดเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

เช่นเดียวกับ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานีและ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ที่เปิดเรียนในวันนี้ (14 พ.ค.)เช่นกัน แต่ยังไม่ครบทุกแห่ง เพราะโรงเรียนบางแห่งเริ่มเปิดวันที่ 16 พฤษภาคมนี้

ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงวางมาตรการรักษาความปลอดภัยโรงเรียนที่เปิดเรียนอย่างเข้มงวด ส่วนใหญ่จะให้ฝ่ายปกครองและชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านรับผิดชอบพื้นที่ภายในโรงเรียน ส่วนทหารจะทำหน้าที่ลาดตระเวนเส้นทางและรักษาความปลอดภัยบริเวนภายนอกโรงเรียน พร้อมทั้งจัดกำลังรับ-ส่งครู และบุคลากรทางการศึกษาระหว่างเดินทางไป-กลับ


กลับขึ้นด้านบน