สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทยเตรียมยื่น 6 ข้อเสนอหาทางออกกรณียุบรวม ร.ร.

สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทยเตรียมยื่น 6 ข้อเสนอหาทางออกกรณียุบรวม ร.ร.

สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทยเตรียมยื่น 6 ข้อเสนอหาทางออกกรณียุบรวม ร.ร.

รูปข่าว : สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทยเตรียมยื่น 6 ข้อเสนอหาทางออกกรณียุบรวม ร.ร.

สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทยเตรียมยื่น 6 ข้อเสนอหาทางออกกรณียุบรวม ร.ร. ในวันพรุ่งนี้ (15 พ.ค.) นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เชิญตัวแทนเครือข่ายโรงเรียนชุมชน ที่คัดค้านแนวทางการยุบ-ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก หารือแนวทางแก้ปัญหา โดยสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทยเตรียมยื่น 6 ข้อเสนอ ให้กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหาทางออกร่วมกัน

6 ข้อเสนอที่ สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย จะหารือกับ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วันพรุ่งนี้ (15 พ.ค.) ได้แก่ การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กเป็นโรงเรียนชุมชน โดยจัดการศึกษา 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ นอกระบบ และ ตามอัธยาศัย จัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนชุมชนแห่งละ 200,000บาทต่อปี

การปรับแก้กฏหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา การจัดสรรครูให้เพียงพอทุกห้องเรียน เสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนชุมชน และการศึกษาทางเลือกไทย เพื่อเป็นผู้ดูแลโรงเรียนขนาดเล็กแทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ.

ซึ่ง นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ เลขาธิการสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย เรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการจริงใจแก้ปัญหานี้ หลังที่ผ่านมาพบหลายกรณีที่เอื้อให้ต้องยุบโรงเรียนขนาดเล็กไปโดยปริยาย เช่น ไม่จัดผู้บริหารทดแทนตำแหน่งที่ว่างในโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 60 คน ซึ่งถือเป็นแนวคิดทางราชการที่ต้องปรับเปลี่ยน รวมถึงไม่เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง


กลับขึ้นด้านบน