สนข.อาจทบทวนโครงการก่อสร้า้งรถไฟความเร็วสูง"กรุงเทพฯ-หัวหิน"

สนข.อาจทบทวนโครงการก่อสร้า้งรถไฟความเร็วสูง"กรุงเทพฯ-หัวหิน"

สนข.อาจทบทวนโครงการก่อสร้า้งรถไฟความเร็วสูง"กรุงเทพฯ-หัวหิน"

รูปข่าว : สนข.อาจทบทวนโครงการก่อสร้า้งรถไฟความเร็วสูง"กรุงเทพฯ-หัวหิน"

สนข.อาจทบทวนโครงการก่อสร้า้งรถไฟความเร็วสูง สำนักงานนโยบายแผนการจราจรและขนส่งเตรียมเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) โครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางสายเหนือ ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเดือนหน้า และอาจทบทวนรถไฟความเร็วสูงในเส้นทางที่มีระยะสั้นเกินไปเนื่องจากความไม่คุ้มค่า

โครงการรถไฟความเร็วสูง ซึ่งใช้งบประมาณจากการออกพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กล่าวว่า เส้นทางสายเหนือ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ผ่านการทำประชาพิจารณ์ และกำลังจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ อีไอไอ เพื่อเสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา ในเดือนหน้า

โดยกำหนดแนวสถานีเบื้องต้นจากกรุงเทพ ผ่านดอนเมือง อยุธยา ลพบุรี นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก ซึ่งเดือนกันยายนนี้จะเชิญบริษัทต่างประเทศที่สนใจลงทุนยื่นข้อเสนอทางเทคนิค และคาดว่าจะสามารถออกแบบประกวดราคาได้ในกลางปีหน้า โดยเส้นทางที่สามารถให้บริการได้ก่อนคือเส้นทางกรุงเทพฯไปถึงพิษณุโลก ในปี 2561 -2562

ขณะที่สายตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพฯ-นครราชสีมา เริ่มทำประชาพิจารณ์ครั้งที่สองควบคู่ไปกับการกำหนดแนวสถานีโดยจะใช้เส้นทางเดียวกันกับสายเหนือถึงอยุธยา ก่อนจะแยกไปทางภาตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านสถานีสระบุรี ปากช่อง

ทั้งนี้ยอมรับว่าอาจมีการทบทวนเส้นทางสายใต้ กรุงเทพฯ-หัวหิน โดยชะลอไว้ก่อน เนื่องจากถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่คุ้มค่าการลงทุน และระหว่างนี้ก็อาจพิจารณาขยายเส้นทางอื่นเพิ่ม เช่น ขยายเส้นทางจากโคราชไปถึงขอนแก่น และสายตะวันออกกรุงเทพฯ-ระยองโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการ

สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง 4 เส้นทาง ใช้งบประมาณการลงทุนเกือบ 8 แสนล้านบาท ระยะเวลาการลงทุน 7 ปี


กลับขึ้นด้านบน