บอร์ดกระจายเสียงฯ อนุมัติ จำหน่าย"กล่องรับสัญญาณดิจิตอล"

บอร์ดกระจายเสียงฯ อนุมัติ จำหน่าย"กล่องรับสัญญาณดิจิตอล"

บอร์ดกระจายเสียงฯ อนุมัติ จำหน่าย"กล่องรับสัญญาณดิจิตอล"

รูปข่าว : บอร์ดกระจายเสียงฯ อนุมัติ จำหน่าย"กล่องรับสัญญาณดิจิตอล"

บอร์ดกระจายเสียงฯ อนุมัติ จำหน่าย พันเอกนที ศุกลรัตน์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กสทช. เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ร่างประกาศ กสทช.เรื่องการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคม และอุปกรณ์ในกิจการวิทยุกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์

  ซี่งส่งผลให้อนุมัติจำหน่ายเครื่องรับสัญญาณในกิจการกระจายเสียงฯ โดยจะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช.ชุดใหญ่ 22 พฤษภาคมนี้  และคาดว่าจะมีผลมีผลบังคับใช้ในราชกิจจาในอีกประมาณ 1 เดือน  ซึ่งทำมีจำหน่ายในตลาดและประชาชนเลือกใช้งานได้ไม่เกินเดือนมิถุนายนนี้ โดยกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานกล่องรับสัญญาณดิจิตอล  มาจากห้องแล็ปที่ได้มาตรฐาน และมีจความปลอดภัยจากการใช้งาน โดยกสทช.จะมีสติ๊กเกอร์เป็นเครื่องหมายแจ้งให้ทราบ

 
พ.อ.นที กล่าวอีกว่า ได้อนุมัติร่างประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการการให้บริการทีวีดิจิตอลช่องธุรกิจ ซี่งร่างนี้ จะมีความสำคัญเรื่องวิธีการและกระบวนการให้บริการช่องธุรกิจ โดยจะเสนอบอร์ดใหญ่กสทช.วันที่ 22 พฤษภาคมนี้  เพื่อนำไปสู่กระบวนการรับฟังความเห็นสาธารณะ สำหรับร่างประกาศฉบับนี้  จะเกี่ยวกับกระบวนการทั้งหมด ที่จัดประมูลคลื่นความถี่ทีวีดิจิตอลทั้ง 24 ช่อง โดยวันนี้ ปรับปรุง 3 หัวข้อที่เป็นเงื่อนไขสำหรับผู้ได้ใบอนุญาต  คือ  จะต้องจัดให้มีการตรวจสอบระบบตามที่คณะกรรมการกำหนด ,จัดให้มีกระบวนการับเรื่องร้องเรียน และจัดให้มีบริการที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ของคนพิการ สูงอายุ และคนด้อยโอกาส เช่น มีล่ามภาษามือ บรรยายอัรษรวิ่ง หรือ เสียง ซึ่งเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 


กลับขึ้นด้านบน