ชาวสวนปาล์ม - ยางพารา จ.กระบี่ เรียกร้องรัฐบาลประกันราคาผลผลิต

ชาวสวนปาล์ม - ยางพารา จ.กระบี่ เรียกร้องรัฐบาลประกันราคาผลผลิต

ชาวสวนปาล์ม - ยางพารา จ.กระบี่ เรียกร้องรัฐบาลประกันราคาผลผลิต

รูปข่าว : ชาวสวนปาล์ม - ยางพารา จ.กระบี่ เรียกร้องรัฐบาลประกันราคาผลผลิต

ชาวสวนปาล์ม - ยางพารา จ.กระบี่ เรียกร้องรัฐบาลประกันราคาผลผลิต ชาวสวนปาล์มน้ำมัน และยางพารา จังหวัดกระบี่ และพื้นที่ใกล้เคียงชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาล ประกันราคาผลปาล์มน้ำมันที่กิโลกรัมละ 5 บาท และยางพารากิโลกรัมละ 120 บาท หลังประสบปัญหาราคาตกต่ำอย่างต่อเนื่อง

ชาวสวนปาล์มน้ำมัน และยางพารา จังหวัดกระบี่ และพื้นที่ใกล้เคียงนำรถบรรทุกผลผลิตไปจอดหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ เพื่อชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมัน และยางพาราที่มีราคาตกต่ำ

น.ส.กนกพร พัวประเสริฐ ตัวแทนเกษตรกรจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ราคาผลผลิตทั้งปาล์มน้ำมัน และยางพาราที่ตกต่ำ ส่งผลกระทบต่อชาวจังหวัดกระบี่ เนื่องจากกว่าร้อยละ 90 มีอาชีพทำสวนยางพารา และปาล์มน้ำมัน

พร้อมยื่นข้อเรียกร้องผ่านนายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้รัฐบาลประกันราคาปาล์มน้ำมัน กิโลกรัมละ 5 บาท ณ หน้าลานเทรับซื้อปาล์ม ส่วนยางพาราประกันราคาที่ กิโลกรัมละ 120 บาท ภายใน 30 วัน มิฉะนั้น จะมาร่วมชุมนุม เพื่อกดดันรัฐบาลอีกครั้ง


กลับขึ้นด้านบน