คณะรัฐมนตรีอนุมัติลงนามร่างแถลงการณ์ร่วม "ประชุมครม.ไทย-ลาว" ครั้งที่ 2

คณะรัฐมนตรีอนุมัติลงนามร่างแถลงการณ์ร่วม "ประชุมครม.ไทย-ลาว" ครั้งที่ 2

คณะรัฐมนตรีอนุมัติลงนามร่างแถลงการณ์ร่วม "ประชุมครม.ไทย-ลาว" ครั้งที่ 2

รูปข่าว : คณะรัฐมนตรีอนุมัติลงนามร่างแถลงการณ์ร่วม "ประชุมครม.ไทย-ลาว" ครั้งที่ 2

คณะรัฐมนตรีอนุมัติลงนามร่างแถลงการณ์ร่วม ที่ประชุมครม.อนุมัติการลงนามในร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมอย่างไม่เป็นทางการไทย-ลาว ครั้งที่ 2 พร้อมเห็นชอบร่างพรฎ.เลือกตั้งส.ส.ดอนเมือง วันที่ 16 มิ.ย.

นายแพทย์ทศพร เสรีรักษ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบการอนุมัติการลงนามในร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมอย่างไม่เป็นทางการไทย-ลาว ครั้งที่ 2 โดยอนุมัติให้นายสุรพงษ์ โตวิจักษ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขร่างแถลงการณ์ร่วมฯในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญก่อนการลงนาม ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง

 
นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งส.ส.กรุงเทพมหานคร เขต 12 ดอนเมือง แทนตำแหน่งที่ว่างลง ในวันที่ 16 มิ.ย.2556


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน