หลายพื้นที่ตั้งศูนย์รักษาความปลอดภัยครูชายแดนใต้

หลายพื้นที่ตั้งศูนย์รักษาความปลอดภัยครูชายแดนใต้

หลายพื้นที่ตั้งศูนย์รักษาความปลอดภัยครูชายแดนใต้

รูปข่าว : หลายพื้นที่ตั้งศูนย์รักษาความปลอดภัยครูชายแดนใต้

หลายพื้นที่ตั้งศูนย์รักษาความปลอดภัยครูชายแดนใต้ เปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนบางแห่งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลายพื้นที่เริ่มนำแผนการรักษาความปลอดภัยตามข้อตกลงในการตั้งศูนย์รักษาความปลอดภัยครูระดับอำเภอมาใช้ โดยใช้กำลังของคนในชุมชนมาดูแลภายในโรงเรียนแทนกำลังของทหาร และตำรวจ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลเส้นทางรับส่งครูเป็นหลัก ขณะที่ครูหลายคนระบุว่าว่าการระมัดระวังตัวเอง และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนเท่านั้นที่จะเป็นเกราะป้องกันครูจากเหตุความรุนแรงได้

แม้เปิดเทอมปีนี้โรงเรียนบ้านนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี จะมีครูเพิ่มขึ้นอีก 3 คน เพราะครูบางส่วนที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บขอย้ายมาสอนที่นี้ แต่ครูหลายคนก็ไม่มั่นใจมากนักว่าจะปลอดภัย ระหว่างการเดินทางมาสอนหนังสือ แต่สำหรับการดูแลภายในโรงเรียน ครูเริ่มอุ่นใจมากขึ้น หลังแผนการดูแลความปลอดภัยถูกปรับปรุงให้รัดกุมตามข้อตกลงร่วมระหว่างโรงเรียน และอำเภอด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานรักษาความปลอดภัยครูระดับอำเภอที่จะจัดส่งกำลังชุมชนอย่างชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มาดูแลโรงเรียน ตลอดระยะเวลาที่ทำการเรียนการสอน แทนการใช้ลูกจ้างชั่วคราว ในโครงการจ้างงานเร่งด่วนที่อาจจะไม่มีทักษะมากนัก ในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน

การใช้กองกำลังในพื้นที่ สลับกันเข้าเวนดูแลโรงเรียนตลอด 24 ชั่วโมง เป็นนโยบายที่ต้องการใช้พลังชุมชนปกป้องโรงเรียน ซึ่งหมายถึงการปกป้องอนาคตทางการศึกษาของลูกหลานของคนในชุมชนเอง

ไม่แตกต่างไป จากโรงเรียนจิปิภพพิทยา อำเภอโคกโพธิ์ ที่เปิดเรียนเป็นวันแรกในวันนี้ ครูระบุว่า การกระชับความร่วมมือกับชุมชนมีความสำคัญอย่างมากที่จะดูแลครูให้ปลอดภัย เพราะกำลังของรัฐอาจมีไม่เพียงพอที่จะดูแลครูได้ทั้งหมด

บทบาทของศูนย์ประสานงานรักษาความปลอดภัยครูระดับอำเภอ จะทำหน้าที่แบ่งเบาภาระของทหาร และตำรวจที่จะดูแลเส้นทางในการรับส่งครูเป็นหลัก แต่ระหว่างทำการเรียนการสอนจะใช้กำลังชุมชนส่วนนี้เข้ามาดูแลแทน โดยจะมีนายอำเภอเป็นหัวหน้าศูนย์ ซึ่งจะต้องประชุมประเมิน ทบทวน และปรับแผนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่ครู


กลับขึ้นด้านบน