อ่างเก็บน้ำอังกฤษ มีหลุม เพื่อระบายน้ำล้น

อ่างเก็บน้ำอังกฤษ มีหลุม เพื่อระบายน้ำล้น

อ่างเก็บน้ำอังกฤษ มีหลุม เพื่อระบายน้ำล้น

รูปข่าว : อ่างเก็บน้ำอังกฤษ มีหลุม เพื่อระบายน้ำล้น

อ่างเก็บน้ำอังกฤษ  มีหลุม เพื่อระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำรูปตัววาย แห่งหนึ่งในอังกฤษ ที่มีการออกแบบการระบายน้ำค่อนข้างแปลก

อ่างเก็บน้ำ Ladybower เป็นอ่างเก็บน้ำรูปตัววาย ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ต่ำสุดของสามอ่างเก็บน้ำ ในเขตดาร์บี้เชียร์ ของอังกฤษ รับน้ำจากแม่น้ำเอสชอป กับแม่น้ำเดอร์เวนท์ ซึ่งเขื่อนกั้นน้ำสร้างด้วยดินเป็นหลัก

     

 
ลักษณะพิเศษของอ่างเก็บน้ำ คือ มีหลุมระบายน้ำ ลักษณะเป็นระฆังหงาย เส้นผ่านศูนย์กลาง 24 เมตร กับทางระบายน้ำเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.6 เมตร สำหรับระบายน้ำล้นออก ซึ่งปกติแล้วจะไม่มีน้ำล้น จะล้นก็ต่อเมื่อมีน้ำท่วม เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำล้นเขื่อน หรือทำให้เขื่อนพัง แต่เดิมเคยมีทางเดินรอบๆ หลุมระบายน้ำด้วย แต่ว่าถูกรื้อออกเมื่อหลายปีก่อน
 
 
 


กลับขึ้นด้านบน