กองทัพบกเพิ่มมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยครู และนักเรียนชายแดนใต้ในวันเปิดเทอม

กองทัพบกเพิ่มมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยครู และนักเรียนชายแดนใต้ในวันเปิดเทอม

กองทัพบกเพิ่มมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยครู และนักเรียนชายแดนใต้ในวันเปิดเทอม

รูปข่าว : กองทัพบกเพิ่มมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยครู และนักเรียนชายแดนใต้ในวันเปิดเทอม

กองทัพบกเพิ่มมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยครู และนักเรียนชายแดนใต้ในวันเปิดเทอม กองทัพบก เพิ่มมาตรการเข้มดูแลความปลอดภัยครู และนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงเปิดภาคเรียน โดยขอความร่วมมือประชาชนอย่าเดินทางในยามวิกาล ขณะที่โรงเรียนหลายแห่ง เปิดภาคเรียนใหม่ตั้งแต่เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีกรรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวด ซึ่งในวันที่ 16 พฤษภาคมนี้โรงเรียนทุกแห่งจะเปิดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการครบทุกโรงเรียน

ทหารชุดเฉพาะกิจยะลา ตั้งด่านตรวจตลอดเส้นทางไป-กลับโรงเรียนในพื้นที่เสี่ยง ของจังหวัดยะลา เพื่อดูแลความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 แล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา ด้านนายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า ทหาร, ตำรวจ, ฝ่ายปกครอง และสำนักงานพื้นที่การศึกษาในการบูรณาการร่วมกันป้องกันเหตุความไม่สงบที่อาจเกิดขึ้นกับครู และนักเรียนแล้ว โดยทุกฝ่ายจะกระตือรือร้นในการปฎิบัติตามแผนที่วางกันไว้ คือ ไม่เผลอ ไม่แผ่ว ไม่พลาด ทำให้เชื่อว่าจะสามารถทำให้เกิดความปลอดภัยได้อย่างสูงสุด

ส่วนโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา แม้บางส่วนจะเปิดการเรียนการสอนกันแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมา แต่เจ้าหน้าที่ยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากจะมีการเปิดเรียนอย่างต่อเนื่อง และคาดว่า ในวันที่ 16 พฤษภาคมนี้ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะเปิดเรียนจนครบทุกโรงเรียน ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด

พ.อ.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า การรักษาความปลอดภัยครูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในส่วนของพื้นที่เสี่ยง หรือพื้นที่เสริมสร้างความมั่นคง จะใช้กำลังทหารดูแล ส่วนพื้นที่อื่นเป็นหน้าที่ของตำรวจ และฝ่ายปกครอง โดยจะดูแลอย่างเท่าเทียมกันทั้งโรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนปอเนาะ

ขณะที่ พ.อ.วินธัย สุวารี รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า ขณะนี้ฝ่ายตรงข้าม ยังคงพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อสร้างเหตุสะเทือนขวัญให้ประชาชนในพื้นที่หวาดกลัว สร้างความขัดแย้งความเข้าใจผิดระหว่างชาวไทยพุทธและไทยมุสลิม รวมถึงพยายามลดความน่าเชื่อถือของเจ้าหน้าที่รัฐ จึงขอความร่วมมือให้ ทุกฝ่ายปฏิบัติตามมาตรการที่เจ้าหน้าที่แนะนำ และขอให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นแรงเสริมช่วยเจ้าหน้าที่ด้วย โดยเฉพาะการเดินทางในพื้นที่เปลี่ยว พื้นที่ห่างไกล หรือการเดินทางไปพบปะกันในยามวิกาล ถ้าเป็นไปได้ควรระลึกถึงภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และควรมีมาตรการดูแลตนเองให้ดี ขอให้ได้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ เมื่อพบสิ่งผิดปกติหรือสิ่งต้องสงสัย การเคลื่อนไหวของคนแปลกหน้าในพื้นที่ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที

ด้าน นายบุญสม ทองศรีพลาย ประธานสมาพันธ์ครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยว่า ในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่นี้ อยู่ในช่วงเวลาการเจรจาระหว่างผู้แทนภาครัฐกับกลุ่มขบวนการบีอาร์เอ็น และมีเงื่อนไขหนึ่งในการเจรจาคือ การขอให้ยุติการก่อเหตุรุนแรงต่อกลุ่มเป้าหมายที่อ่อนแอ ซึ่งกลุ่มครู และบุคลากรทางการศึกษา ถือว่าอยู่ในกลุ่มเป้าหมายอ่อนแอตามเจตนาดังกล่าว

ทางสมาพันธ์ครูฯ จึงอยากเรียกร้องให้ทุกฝ่ายโดยเฉพาะกลุ่มขบวนการ ดูแลเงื่อนไขดังกล่าวนี้ อย่างจริงจัง เพื่อจะได้ไม่มีการก่อเหตุกับครู และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ ซึ่งหากครูมีความมั่นใจในความปลอดภัย ก็จะส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่พื้นที่ชายแดนภาคใต้


กลับขึ้นด้านบน