ชาวนาฉะเชิงเทราร้องแก้ปัญหาท่อลอดถนนชำรุด

ชาวนาฉะเชิงเทราร้องแก้ปัญหาท่อลอดถนนชำรุด

ชาวนาฉะเชิงเทราร้องแก้ปัญหาท่อลอดถนนชำรุด

รูปข่าว : ชาวนาฉะเชิงเทราร้องแก้ปัญหาท่อลอดถนนชำรุด

 ชาวนาฉะเชิงเทราร้องแก้ปัญหาท่อลอดถนนชำรุด ชาวนาในจังหวัดฉะเชิงเทราเรียกร้องให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว แก้ปัญหาท่อลอดถนนบึงปรงชำรุดและมีขนาดเล็ก ทำให้พื้นที่นาข้าวที่อยู่ปลายน้ำได้รับผลกระทบ เพราะไม่สามารถดึงน้ำจากคลองที่อยู่ตอนบนมาใช้ได้

ชาวนาในจังหวัดฉะเชิงเทราเรียกร้องให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว แก้ปัญหาท่อลอดถนนบึงปรงชำรุดและมีขนาดเล็ก ทำให้พื้นที่นาข้าวที่อยู่ปลายน้ำได้รับผลกระทบ เพราะไม่สามารถดึงน้ำจากคลองที่อยู่ตอนบนมาใช้ได้

สภาพท่อระบายน้ำที่ฝังอยู่ใต้ถนนข้ามบึงปรงที่มีขาดเพียง 1 เมตร และเริ่มทรุดตัว ทำให้ชาวนาในต.บางน้ำเปรี้ยว อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา เรียกร้องให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต.บางน้ำเปรี้ยวเร่งแก้ไข เนื่องจากทำให้ชาวนาพื้นที่ปลายน้ำหมู่
8, หมู่ 9, หมู่ 10, หมู่ 11 และหมู่ 12 ได้รับผลกระทบ เพราะน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลไม่สะดวก ทำให้พื้นที่นากว่า 800 ไร่ใกล้แห้งตาย พื้นที่ดังกล่าวยังเป็นที่ลุ่ม ชาวนาเกรงว่าในช่วงฤดูน้ำหลากจะทำให้ถูกน้ำท่วม เพราะท่อระบายน้ำมีขนาดเล็ก

สำหรับถนนและท่อระบายน้ำดังกล่าว อบต.บางน้ำเปรี้ยว เพิ่งก่อสร้างประมาณหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยใช้งบกว่า 139,000 บาท ทำถนนและฝังท่อข้ามบึงปรง 2 จุด คือบริเวณหมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 12


กลับขึ้นด้านบน