ค้านยุบร.ร.บ้านหินลาด จ.พิษณุโลก

ค้านยุบร.ร.บ้านหินลาด จ.พิษณุโลก

ค้านยุบร.ร.บ้านหินลาด จ.พิษณุโลก

รูปข่าว : ค้านยุบร.ร.บ้านหินลาด จ.พิษณุโลก

ค้านยุบร.ร.บ้านหินลาด จ.พิษณุโลก แม้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านหินลาด ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่ชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารหลังเก่า โดยไม่พึ่งพางบประมาณของรัฐจะก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ แต่อาคารเรียนแห่งนี้อาจไม่ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากโรงเรียนบ้านหินลาดเป็นหนึ่งโรงเรียน ที่อยู่ระหว่างพิจารณายุบสถานศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพราะจำนวนเด็กนักเรียนมีน้อย และยังประสบปัญหาขาดแคลนครู ล่าสุด ครูภาษาอังกฤษคนใหม่ได้สละสิทธิ์รับตำแหน่ง เนื่องจากโรงเรียนอยู่ห่างไกล และการเดินทางค่อนข้างลำบาก

โรงเรียนบ้านหินลาด เป็นหนึ่งในโรงเรียน 103 แห่ง ในสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ที่ให้มีการเชิญชาวบ้านในชุมชนร่วมทำประชาพิจารณ์ เพื่อตัดสินอนาคตของสถานศึกษา โดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาด ยอมรับว่าชุมชนที่มีเพียง 100 หลังคาเรือน ทำให้จำนวนนักเรียนมีเพียงประมาณ 40 แต่นั้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพของโรงเรียนด้วย

ทั้งนี้ ไม่ใช่เพียงโรงเรียนบ้านหินลาดเท่านั้น ที่ชาวบ้านในพื้นที่กำลังวิพากษ์วิจารณ์ถึงการยุบโรงเรียนขนาดเล็ก แต่ผู้ปกครองในหลายจังหวัดภาคเหนือ กำลังกังวลคล้ายกันอาทิ ชาวบ้านน้ำโจนเหนือ ตำบลหัวดง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ที่แม้ชาวบ้านจะทราบถึงปัญหาข้อจำกัดด้านการศึกษา และยอมรับถึงจำนวนนักเรียนที่มีเพียง 5-6 คน แต่ก็ไม่เห็นด้วยกับการยุบโรงเรียนบ้านน้ำโจนเหนือ เนื่องจากหลายครอบครัวมีฐานะยากจน และได้รับผลกระทบจากการย้ายโรงเรียน

ขณะที่ชาวบ้านหนองบัวทอง ต.ห้วยหอม อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ก็เตรียมหามาตรการต่อต้าน หากภาครัฐยุบโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง และย้ายเด็กนักเรียนไปเรียนรวมกันในโรงเรียนซึ่งอยู่ห่างกว่า 10 กิโลเมตร เพราะเชื่อมั่นว่าโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีคุณภาพ และเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชนมาหลายสิบปี


กลับขึ้นด้านบน