"ศธ."ยันยุบร.ร.ขนาดเล็ก เป็นแนวคิดสุดท้าย

"ศธ."ยันยุบร.ร.ขนาดเล็ก เป็นแนวคิดสุดท้าย

"ศธ."ยันยุบร.ร.ขนาดเล็ก เป็นแนวคิดสุดท้าย

รูปข่าว : "ศธ."ยันยุบร.ร.ขนาดเล็ก เป็นแนวคิดสุดท้าย

เครือข่ายโรงเรียนชุมชนแสดงความพอใจ หลังกระทรวงศึกษาธิการ ยืนยันการยุบโรงเรียนเป็นแนวคิดสุดท้าย พร้อมรับปากนำข้อเสนอการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กสู่การปฏิบัติ โดยเน้นทุกภาคส่วนพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน

สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย เครือข่ายโรงเรียนชุมชน ยื่นรายชื่อภาคประชาชนกว่า 8,000 รายชื่อ คัดค้านนโยบายยุบ ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก และข้อเสนอการแก้ปัญหา ให้แก่ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมร่วมกันหารือแนวทางพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

สภาการศึกษาทางเลือกไทยขอให้กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งสถาบันพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรมทางการศึกษา ปรับปรุงโรงเรียนขนาดเล็กที่กำลังจะถูกยุบ ควบรวม เป็นสถานศึกษาทางเลือกของชุมชน ดึงการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

นายพงศ์เทพ บอกว่า จุดประสงค์ของทั้ง 2 ฝ่ายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึง แต่ยอมรับรูปแบบการทำงานอาจแตกต่างกันบ้าง ซึ่งข้อเสนอในวันนี้รับปากจะผลักดันสู่การปฏิบัติ ขณะที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบุ ในวันที่ 24 พฤษภาคมนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ จะจัดส่งข้อมูลจำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในแต่ละพื่นที่ สรุปภาพรวมปัญหา และแนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กมายังส่วนกลาง โดยยืนยันจะสนับสนุนอย่างเต็มที่ และการยุบโรงเรียนจะเป็นแนวทางสุดท้ายของการแก้ปัญหา

ข้อสรุปที่ได้ในวันนี้ สร้างความพอใจให้กับเครือข่ายโรงเรียนชุมชน โดยเห็นว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ภาครัฐเข้ามาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจัง และพร้อมเปิดรับข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาการศึกษาร่วมกัน จากนี้จะจัดตั้งคณะทำงานกำหนด กรอบแนวทางของสถาบันพัฒนาการจัดการศึกษาให้ชัดเจน เพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นรูปธรรมมากขึ้น


กลับขึ้นด้านบน