เจ้าหน้าที่ความมั่นคงฯ ดูแลความปลอดภัย ครูภาคใต้ หลัง ร.ร เปิดเทอม

เจ้าหน้าที่ความมั่นคงฯ ดูแลความปลอดภัย ครูภาคใต้ หลัง ร.ร เปิดเทอม

เจ้าหน้าที่ความมั่นคงฯ ดูแลความปลอดภัย ครูภาคใต้ หลัง ร.ร เปิดเทอม

รูปข่าว : เจ้าหน้าที่ความมั่นคงฯ ดูแลความปลอดภัย ครูภาคใต้ หลัง ร.ร เปิดเทอม

เจ้าหน้าที่ความมั่นคงฯ ดูแลความปลอดภัย ครูภาคใต้ หลัง ร.ร เปิดเทอม เจ้าหน้าที่เน้นมาตรการรักษาความปลอดภัยบุคลากรทางศึกษาและนักเรียน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเข้มงวด หลังโรงเรียนหลายแห่งเริ่มทยอยเปิดเรียน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง จัดกำลังดูแลความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเข้มงวด ให้กับโรงเรียนส่วนหนึ่งที่เริ่มเปิดเรียนตั้งแต่เมื่อวานที่ 14 พ.ค 2556 ก่อนโรงเรียนที่เหลือจะเปิดเรียนพร้อมกันวันที่ 16 พ.ค 2556

 
พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. เยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง ตำบลอาซ่อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนพื้นที่เสี่ยง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูและนักเรียน
 
นายบุญสม ทองศรีพราย ประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรียกร้องให้ทุกฝ่ายทำงานด้วยความจริงจัง และประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นเอกภาพ เพื่อไม่เปิดช่องให้ฝ่ายตรงข้ามสามารถก่อเหตุได้ พร้อมทั้งขอให้ครูตั้งอยู่ในความไม่ประมาท
 


กลับขึ้นด้านบน