30 พรรคการเมืองชี้ 7 ประเด็น ไม่เห็นด้วยร่างรัฐธรรมนูญ

30 พรรคการเมืองชี้ 7 ประเด็น ไม่เห็นด้วยร่างรัฐธรรมนูญ

30 พรรคการเมืองชี้ 7 ประเด็น ไม่เห็นด้วยร่างรัฐธรรมนูญ

รูปข่าว : 30 พรรคการเมืองชี้ 7 ประเด็น ไม่เห็นด้วยร่างรัฐธรรมนูญ

30 พรรคการเมืองชี้ 7 ประเด็น ไม่เห็นด้วยร่างรัฐธรรมนูญ ผลจากการเปิดรับฟังความเห็นของพรรคการเมืองต่อร่างรัฐธรรมนูญวานนี้ (15 พ.ค.2558) คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้ประมวลแล้วสรุปว่าฝ่ายการเมืองสะท้อนความเห็นรวม 7 ประเด็นด้วยกัน รวมไปถึงการสนับสนุนให้จัดออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

ประมวลและสรุปผลจากการเปิดรับฟังความเห็นของพรรคการเมืองต่อร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งมี 30 พรรค จาก 74 พรรคการเมืองส่งตัวแทนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนสะท้อนความเห็นผ่านเวทีของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จัดขึ้น โดยข้อเสนอแนะทั้ง 7 ประเด็น ได้แก่

1. การเปิดให้กลุ่มการเมืองลงสมัครรับเลือกตั้งได้ ซึ่งส่วนใหญ่เสนอให้ตัดทิ้ง
2. ระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมโดยเฉพาะโอเพนลิสต์ ซึ่งมีข้อเสนอให้ยึดรูปแบบเดิมคือแบบเขตและบัญชีรายชื่อ
3. ที่มาของ ส.ว. เห็นควรให้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด
4. กรณีที่มาของนายกรัฐมนตรีคนนอกที่มีข้อเสนอให้บัญญัติในบทเฉพาะกาลแทน
5. มาตรา 181-182 เรื่องการตรวจสอบที่รองรับให้นายกรัฐมนตรีสามารถเสนอขอความไว้วางใจจากสภาผู้แทนราษฎรได้นั้น เห็นควรให้ตัดทิ้งทั้งหมด
6. การจัดการเลือกตั้งที่มีข้อเสนอให้คงโครงสร้างเดิมของ กกต.โดยไม่จำเป็นต้องมี กจต.
7. เสนอทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ด้วยเหตุว่ากระบวนการนั้นยึดโยงกับความเป็นประชาธิปไตย

จากนี้คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองของ สปช. จะเปิดเวทีรับฟังความเห็นจากฝ่ายวิชาการและภาคประชาชนในวันที่ 25 พฤษภาคมนี้ และจะนำความเห็นทั้งหมดสรุปรวมกันอีกครั้งก่อนเสนอให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญใช้ประกอบการพิจารณาปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญต่อไป


กลับขึ้นด้านบน