สภาการศึกษาทางเลือกไทย ร่วมลงชื่อยื่นค้าน นโยบายยุบรวม รร.ขนาดเล็ก

สภาการศึกษาทางเลือกไทย ร่วมลงชื่อยื่นค้าน นโยบายยุบรวม รร.ขนาดเล็ก

สภาการศึกษาทางเลือกไทย ร่วมลงชื่อยื่นค้าน นโยบายยุบรวม รร.ขนาดเล็ก

รูปข่าว : สภาการศึกษาทางเลือกไทย ร่วมลงชื่อยื่นค้าน นโยบายยุบรวม รร.ขนาดเล็ก

สภาการศึกษาทางเลือกไทย ร่วมลงชื่อยื่นค้าน นโยบายยุบรวม รร.ขนาดเล็ก สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย เครือข่ายโรงเรียนชุมชน ยื่นรายชื่อภาคประชาชนกว่า 8,000 รายชื่อ ที่ร่วมคัดค้านนโยบายยุบควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก พร้อมข้อเสนอการแก้ปัญหาต่อ นายพงศ์เทพ

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า แม้รูปแบบการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กจากเครือข่ายฯ และกระทรวงศึกษาธิการจะแตกต่างกัน แต่ทั้ง 2 ฝ่ายมีจุดประสงค์เดียวกันคือ พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดขึ้น

 
ทั้งนี้รับปากจะพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กและกลุ่มการศึกษาทางเลือก ตามที่เครือข่ายฯ เสนอ เพื่อส่งเสริม, สนับสนุนนวัตกรรมทางการศึกษา, ปรับปรุงโรงเรียนขนาดเล็กที่กำลังจะถูกยุบ, ควบรวม เป็นสถานศึกษาทางเลือกของชุมชน
 
  
 
นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบุว่า พร้อมให้การสนับสนุนทุกฝ่ายในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก และยืนยัน การยุบโรงเรียนจะเป็นแนวทางสุดท้าย ซึ่งวันที่ 24 พ.ค.นี้ จะได้ข้อสรุปภาพรวมปัญหา และแนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กในทุกพื้นที่ 
 
ขณะที่เครือข่ายโรงเรียนชุมชน พอใจผลการหารือ และพร้อมตั้งคณะทำงาน กำหนด กรอบแนวทางของสถาบันพัฒนาการจัดการศึกษาให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น


กลับขึ้นด้านบน