ชุมชนใน จ.น่านเห็นด้วยยุบโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครู

ชุมชนใน จ.น่านเห็นด้วยยุบโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครู

ชุมชนใน จ.น่านเห็นด้วยยุบโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครู

รูปข่าว : ชุมชนใน จ.น่านเห็นด้วยยุบโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครู

ชุมชนใน จ.น่านเห็นด้วยยุบโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครู ชุมชนในจังหวัดน่านเห็นชอบการยุบโรงเรียนขนาดเล็ก ในพื้นที่ 3 แห่ง เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครู ขณะที่โรงเรียนบางแห่งในจังหวัดกำแพงเพชร ใช้วิธีการโยกย้ายนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ไปเรียนร่วมกับโรงเรียนอื่น

โรงเรียนบ้านมอสมบัติ หมู่ที่ 4 ตำบลวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร คึกคักไปด้วยผู้ปกครอง ที่พาบุตรหลานไปรับอุปกรณ์การเรียน ก่อนเปิดเทอมในวันที่ 16 พฤษภาคมนี้ โดยปีนี้มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 จากโรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้ง 30 คน ย้ายมาเรียนร่วม ตามมติที่ประชุมผู้ปกครองของโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง ที่เสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการยุบโรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้ง เพื่อคงไว้ให้เด็กระดับอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ใช้เป็นที่เรียน เนื่องจากผู้ปกครองกังวลในเรื่องการเดินทางไกล

ส่วนระดับประถมศึกษาปีที่ 2-6 ให้ย้ายไปเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านมอสมบัติ แก้ไขปัญหาขาดแคลนครู และยกระดับการศึกษาของเด็กนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น

ส่วนที่จังหวัดน่านการประชุมแผนพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จำนวน 202 แห่ง เบื้องต้นพบว่า มีโรงเรียนขนาดเล็ก 3 แห่ง ได้รับความเห็นชอบจากชุมชนให้มีการยุบโรงเรียน เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครู ส่วนโรงเรียนอีก 7 แห่ง ที่เตรียมเรียนรวม อยู่ระหว่างการประชุมทำความเข้าใจร่วมกัน ระหว่าง ครู ผู้ปกครอง และ ผู้นำชุมชน เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม

ขณะที่นายสุพจน์ เจียมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ระบุว่า ในพื้นที่รับผิดชอบมีโรงเรียนที่อยู่ในความดูแล 202 แห่ง มีโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ำกว่า 120 คน 83 แห่ง ในจำนวนนี้มีโรงเรียนที่นักเรียนต่ำกว่า 60 คน 15 แห่งที่เข้าข่ายถูกยุบรวม แต่เขตพื้นที่การศึกษาฯ ยังไม่มีนโยบายที่จะยุบโรงเรียนขนาดเล็ก เนื่องจากการยุบโรงเรียนแต่ละแห่งมีกระแสต่อต้านจากชาวบ้าน และ ผู้ปกครอง ที่อยากให้มีโรงเรียนให้บุตรหลานเรียนใกล้บ้าน


กลับขึ้นด้านบน