กรมที่ดินลงพื้นที่ตรวจสอบนายทุนรุกที่ดินจัดสรรของรัฐ

กรมที่ดินลงพื้นที่ตรวจสอบนายทุนรุกที่ดินจัดสรรของรัฐ

กรมที่ดินลงพื้นที่ตรวจสอบนายทุนรุกที่ดินจัดสรรของรัฐ

รูปข่าว : กรมที่ดินลงพื้นที่ตรวจสอบนายทุนรุกที่ดินจัดสรรของรัฐ

กรมที่ดินลงพื้นที่ตรวจสอบนายทุนรุกที่ดินจัดสรรของรัฐ เจ้าหน้าที่กรมที่ดิน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐในอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนภูมิพล หลังพบมีนายทุนบุกรุกเข้าถือครองพื้นที่จำนวนมาก

เจ้าหน้าที่กรมที่ดิน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐในอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนภูมิพล หลังพบมีนายทุนบุกรุกเข้าถือครองพื้นที่จำนวนมาก
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านการบริหารจัดการที่ดิน สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และ สำนักจัดการที่ดินของรัฐ ต้องลงพื้นที่ตรวจสอบ ความผิดปกติของที่ดินในตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ที่บางส่วนถูกนายทุนเข้าไปถือครองกรรมสิทธิ์ใช้ประโยชน์ที่ดิน เนื่องจากที่ดินดังกล่าว เป็นที่ดินจัดสรร ที่ภาครัฐมอบให้แก่ประชาชนที่อพยพจาก การก่อสร้างเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เมื่อ พ.ศ. 2506

เจ้าหน้าที่ ระบุว่า ที่ดินที่ภาครัฐมอบสิทธิ์ให้ชาวบ้าน มีเนื้อที่รวม 18,000 ไร่ แบ่งแปลงที่ดินออกเป็น 12 แปลง มีทั้งพื้นที่สาธารณะ, ที่อยู่อาศัย, เกษตรกรรม และพื้นที่ป่าธรรมชาติ

แต่ที่ผ่านมากลับมีการจัดที่ดินไม่เป็นไปตามแผนผังโครงการ บางส่วนอยู่ในเขตป่าไม้ บางส่วนลุกล้ำเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ รวมถึงมีนายทุนเข้าไปถือครองที่ดินบางส่วน จึงต้องมีการแก้ไขการจัดสรรที่ดินให้เป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนว่าจะมีที่ดินทำประโยชน์ที่ถูกกฎหมาย และยั่งยืนต่อไป


กลับขึ้นด้านบน