สำนักผังเมือง ตั้งศูนย์ให้บริการข้อมูลผังเมืองกทม.ปี2556

สำนักผังเมือง ตั้งศูนย์ให้บริการข้อมูลผังเมืองกทม.ปี2556

สำนักผังเมือง ตั้งศูนย์ให้บริการข้อมูลผังเมืองกทม.ปี2556

รูปข่าว : สำนักผังเมือง ตั้งศูนย์ให้บริการข้อมูลผังเมืองกทม.ปี2556

สำนักผังเมือง ตั้งศูนย์ให้บริการข้อมูลผังเมืองกทม.ปี2556 สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ นักวิเคราะห์ และสถาปนิก ตอบข้อซักถามพร้อมให้บริการข้อมูล เกี่ยวกับผังเมืองกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันนี้ (16 พ.ค.2556)

สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร จะจัดเตรียมเจ้าหน้าที่นักผังเมือง นักวิเคราะห์ผังเมือง และสถาปนิก ที่มีความเข้าใจในกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ ปี 2556 ภายใน 1 เดือน หลังจากนี้ ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วในวันนี้ (16 พ.ค.2556)

โดยเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา จะหมุนเวียนมาอยู่ประจำศูนย์บริการข้อมูลที่กรุงเทพมหาครตั้งขึ้น เพื่อตอบข้อซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและแผนผังต่าง ๆ แก่หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนที่สนใจ

สำหรับศูนย์บริการข้อมูลผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ จะให้บริการประชาชน ที่ห้องโถงชั้น 1 สำนักผังเมือง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.- 16 มิ.ย.2556

สำหรับการผังเมืองฉบับใหม่นี้ น.ส.ปัญญภัสสร์ นพพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง ระบุว่า มีการจัดแบ่งพื้นที่ในลักษณะกระชับ เพื่อควบคุมการขยายตัวของเขตเมือง โดยเน้นการจัดการพื้นที่ตามแนวการคมนาคมระบบราง อำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง ดูแลสิ่งแวดล้อมและป้องกันปัญหาภัยพิบัติ โดยเฉพาะปัญหาอุทกภัย

ก่อนหน้านี้ผังเมืองฉบับใหม่ ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากภาคอสังหาริมทรัพย์ ที่ระบุว่า ผังเมืองไม่มีแผนการที่ชัดเจน และไม่มีการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ และมาตรการต่างๆ ที่ออกมากีดกันการพัฒนา ส่งเสริมให้เกิดความแออัด เพราะไม่สนับสนุนให้เกิดการเติบโตของที่อยู่อาศัยในแนวราบ

นอกจากนี้ ผังเมืองยังมีความเข้มข้นในการบังคับสูงกว่ากฎหมาย ทั้งที่เป็นกฎกระทรวง รวมถึงไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับพื้นที่โล่ง ซึ่ง กทม.อ้างว่า มีการจัดพื้นที่ส่วนดังกล่าวไว้ เพื่อกันให้เป็นปอดของกรุงเทพฯ ขณะเดียวกัน ผังเมืองฉบับนี้ส่งผลต่อการเติบโตของราคาที่ดินด้วย


กลับขึ้นด้านบน